Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – styczeń 2021 r.

Egzaminy pisemne 12.01.2021 r.

 


Kwalifikacja

Godzina

Sala

AU.26

10:00

20 i 21

BD.30

12:00

32

AU.21

12:00

21

BD.14

10:00

32

BD.04

10:00

19 i 33

A.19

12:00

20

UWAGA !

Na egzamin przychodzimy pół godziny wcześniej. Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis z czarnym wkładem, przeznaczony do zaznaczania rozwiązań zadań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

W związku z zagrożeniem Covid-19 każdy zdający do momentu rozpoczęcia egzaminu posiada zakryte usta i nos maseczką ochronną.

Egzaminy praktyczne:


Kwalifikacja

Data

Godzina

Sala

Materiały i przybory pomocnicze

AU.26

11.01.2021 r.

09:00

3

Gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, cienkopis czarny.

BD.30

11.01.2021 r.

09:00

21

Kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis lub cienkopis czarny.

B.27

11.01.2021 r.

13:00

19

Kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis lub cienkopis czarny.

B.33

11.01.2021 r.

13:00

19

Kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis lub cienkopis czarny.

AU.21

13.01.2021 r.

09:00 i 15:00

16

XXX

A.19

14.01.2021 r.

09:00

16

XXX

B.30

15.01.2021 r.

09:00

53

XXX

*Kalkulator prosty umożliwia wyłącznie dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie pierwiastków i procentów.

UWAGA !

Na egzamin przychodzimy pół godziny wcześniej.

W związku z zagrożeniem Covid-19 każdy zdający do momentu rozpoczęcia egzaminu posiada zakryte usta i nos maseczką ochronną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Część pisemna egzaminu maturalnego
  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP