Harmonogram matury 2019

 

Czas trwania egzaminów:

Przedmioty Arkusz Czas trwania (min)
język polski
matematyka
język mniejszości
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne

poziom podstawowy
120
poziom rozszerzony
190
poziom dwujęzyczny
180
informatyka
poziom podstawowy
195
poziom rozszerzony
240
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubki
poziom podstawowy
120
poziom rozszerzony 180

chemia
fizyka i astronomia
geografia
biologia

poziom podstawowy 120

poziom rozszerzony
150

 

 

 

 

 


Część pisemna egzaminu maturalnego
  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP