Program Edukacji Budowlanej

 

W 1995 r. Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa rozpoczęła współpracę ze szkolnictwem zawodowym. Izba, integrująca kilkaset firm z rynku budowlanego stara się wspomagać kształcenie przyszłych kadr dla budownictwa. Z jej inicjatywy powołano przy Izbie Sekcję Szkół Budowlanych, która zrzesza obecnie kilkadziesiąt szkół z terenu całej Polski, między innymi Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych z Grudziądza. Wspólne członkowstwo w Izbie umożliwiło powołanie Programu Edukacji Budowlanej, któy umożliwia szeroki dostęp do szkół budowlanych do różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie.

Założycielami Programu ze stron polskiego przemysłu budowlanego byli p. Marek Muszyński prezes ZZPC Opoczno oraz p. Jerzy Teichman współwłaściciel Henkel Bautechnik Polska, którzy wspólnie z p. Eugieniuszem Budnym – prezesem Izby, 14 maja 1996 r. podpisali umowę o współpracy i realizacji Programu Edukacji Budowlanej.

Program umożliwia nauczycielom i uczniom zaznajomienie się z nowymi technologiami i materiałami wkraczającymi do budownictwa oraz ułatwia dostęp do materiałów niezbędnych na renowację pomieszczeń szkolnych. Corocznie organizowane są konkursy wiedzy budowlanej dla uczniów klas zasadniczych oraz konkursy na prace dyplomowe wykonywane przez uczniów klas technikum. Uczniowie ZSBiP brali udział w konkursach budowlanych w Gdańsku, Augustowie, Olsztynie w latach 2003-2005, byli to:

 • Szczepański Krzysztof    Gdańsk 2003
 • Szwarnowski Paweł     Gdańsk 2003
 • Wyrwicki Paweł   Augustów 2004
 • Zieliński Krzysztof  Augustów 2004
 • Fischer Jacek   Olsztyn 2005
 • Tyrakowski Łukasz   Olsztyn 2005

Szkoły są regionalnymi ośrodkami prezentującymi produkt firm. Odbywają się w nich prezentacje zastosowań wyrobów i technologii, prowadzone przez przedstawiceli firm budowlanych realizujących Program Edukacji Budowlanej. Podczas jednodniowej Pezentacji Sponsorów swoją ofertę pokazuje 6do8 firm uczestniczących w PEB oraz firmy lokalne wspierające działalność edukacyjną szkół z branży budowlanej. Oprócz typowych ekspozycji firmy przygotowują pokazy i seminaria, na których młodzież oraz regionalne przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne, mogą zobaczyć jak należy poszczególne mteriały wykorzystać w praktyce. ZSBiP organizował prezentację sponsorów w roku 1999 oraz gościł przedstawicieli firm realizujących Program Edukacji Budowlanej. W ramach Programu firmy zaopatrują również szkoły w mteriały dydaktyczne oraz czasopisma branżowe: Dla najlepszych absolwentów szkół bubowlanych – członków Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, którzy kontynuują naukę na uczelni wyższej,fundowane są stypendia na 1 rok nauki. Obecnie w Program Edukacji Budowlanej realizują następujące firmy:

 

 1. HENKEL Polska S.A.
 2. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
 3. FAKRO s.c.
 4. RIGIPS Polska – Stawiany Sp. z o.o.
 5. DOKA Polska Sp. z o.o
 6. SANITEC Koło Sp. z o.o.
 7. ICOPAL S.A.
 8. CERAMIKA Paradyż
 9. XELLA YTONG

 

W PEB brały też udział firmy Opoczno S.A., Plastmo Polska, Purmo oraz Gamrat, które jednak wycofały się ze współpracy.

Uczniowie i nauczyciele mają również możliwość przeszkolenia się w określonej technologii i otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. Nauczyciele i uczniowie ZSBiP brali udział w szkoleniu w firmach:

 • Ytong w Ostrołęce w 2001 r
 • Sanitec Koło w Mińsku Mazowieckim w 2004 r
 • Fakro na terenieZSBiP w Grudziądzu w 2003 r. i 2004r.

Krótko o firmach:

 

HENKEL – działa na polskim rynku od 1990 roku. Posiada na terenie Polski wiele jednostek handlowych oraz trzy zakłady: w Stąporkowie, Wrzącej i Dzierżoniowie, które produkują wyroby chemii budowlanej. Produkty Ceresit z polskich fabryk trafiają na rynki krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Firma Henkel oraz jej produkty zyskały sobie uznanie na rynku czego potwierdzeniem są liczne nagrody, medale, certyfikaty. Od 1996 roku jest jednym z organizatorów PEB i w ramach programu:

o    funduje stypendia naukowe dla najlepszych absolwentów

o    przeprowadza corocznie konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przy użyciu materiałów Ceresit

o    stale współpracuje z czołowymi uczelniami wyższymi związanymi z budownictwem

o    wspomaga szkoły przekazując nieodpłatnie materiały Ceresit na remonty pomieszczeń dydaktycznych oraz materiały informacyjno- reklamowe

o    prowadzi szkolenia z zakresu stosowania produkowanych przez siebie materiałów w Centrum Szkoleniowym w Stąporkowie

o    organizuje pokazy i szkolenia w szkołach

 

Jest również głównym sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla uczniów Techników Budowlanych oraz Turnieju Budowlanego dla uczniów klas zasadniczych

 

ROCKWOOL – była pierwszym zachodnim inwestorem, który uruchomił produkcję i sprzedaż nowoczesnych wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej w Polsce.W czerwcu 1993 ROCKWOOL rozpoczął wytwarzanie nowej, wysokiej klasy wełny mineralnej w fabryce w Cigacicach. W roku 1996 firma Rockwool Polska uruchomiła produkcję w drugim , zakładzie, w Małkini. Obydwie polskie fabryki zaliczają się do czołówki zakładów całej grupy ROCKWOOL, a fabryka w Małkini uznana została za najbardziej wydajną.

 

ROCKWOOL – produkuje różnorodne wyroby z wełny mineralnej , służące jako izolacja cieplna, akustyczna i ogniochronna. Oferta ROCKWOOL to różnorodne płyty, maty , otuliny, które znajdują zastosowanie w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, obiektach przemysłowych, handlowych i magazynowych, izolacjach instalacji, wyposażenia w przemyśle i budownictwie. Izoluje się nimi: fundamenty, stropy, ściany zewnętrzne i działowe, poddasza i stropodachy, dachy płaskie, obudowy, rurociągi, kotły, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Firma Rockwool Polska Sp.z o.o. uczestniczy w Programie Edukacji Budowlanej od wielu lat, bo szybko dołączył do dwójki członków założycieli Programu. Ceni wysoko możliwości kontaktu i współpracy z wiodącymi szkołami, które zabiegają o wprowadzanie i realizują nowoczesne programy i rozwiązania w kształceniu młodzieży.

 

FAKRO- to najbardziej dynamiczna i  najszybciej rozwijająca się firma w branży okien dachowych. Drugi pod względem wielkości produkcji i sprzedaży producent okien dachowych na świecie .Firma powstała w1991 roku w Nowym Sączu jest spółką opartą w całości na kapitale polskim . W skład grupy FAKRO , zatrudniającej ponad 2000 osób, wchodzi 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 8 firm dystrybucyjnych zlokalizowanych w USA, Anglii, Francji, Holandii, Niemczech, Węgrzech, Rosji i Ukrainie. Całość produkcji oparta jest na nowoczesnych technologiach i w dbałości o środowisko naturalne. Okna dachowe FAKRO sprzedawane są w większości krajów świata, gdzie istnieje zapotrzebowanie na ten produkt.

Firma FAKRO przyznano wiele krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień. Współpraca firmy FAKRO z Programem Edukacji rozpoczęła się w czerwcu 1999r i jest realizowana na kilku płaszczyznach:

1. prezentacje dla uczniów

podczas roku szkolnego są organizowane wyjazdy do poszczególnych szkół, gdzie w formie wykładów lekcyjnych są prowadzone multimedialne prezentacje dla uczniów NT. wyrobów firmy FAKRO, i jak też praktyczne szkolenie z zakresu montażu okien dachowych FAKRO.

2. ekspozycje

W szkołach, w których były przeprowadzone prezentacje znajdują się wszelkie materiały reklamowe o wyrobach FAKRO : segregatory , płyty CD , ekspozycje okien dachowych i kasety wideo z montażem okien .

3.prace dyplomowe

Uczniowie mają możliwość wykonywania prac dyplomowych z zakresu okien FAKRO. Są to albo prace teoretyczne nt. nowoczesnej stolarki budowlanej, albo prace praktyczne polegające na samodzielnym wykonaniu makiety dachu spadzistego z oknem FAKRO.

4. konferencje dla dyrektorów i nauczycieli

Firma FAKRO trzykrotnie była organizatorem konferencji dla dyrektorów i nauczycieli szkół zrzeszonych w PEB. Celem tych konferencji jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat reformy szkolnictwa, podsumowanie współpracy pomiędzy szkołami a firmami , wypracowywanie nowych kierunków działań Programu Edukacji Budowlanej.

5.inne

Firma FAKRO przekazuje swoje produkty po bardzo preferencyjnych cenach tym szkołom, które prowadząc własne inwestycje (adaptacje strychów, budowa nowych obiektów) zamierzają zastosować doświetlenia uzyskanych w ten sposób pomieszczeń oknami dachowymi.

Do statutowych działań Sekcji Szkół Budowlanych dołączono również stypendia pieniężne dla najlepszych absolwentów technikum . Fundatorami stypendium są w równych częściach wszystkie firmy zrzeszone w PEB.

 

RYGIPS POLSKA- STAWIANY SP. Z O.O

Rygips Polska –Stawiany sp.zo.o. jest częścią brytyjskiego koncernu BPB, który jako jeden z pierwszych wprowadzał na rynki europejskie materiały gipsowe przeznaczone do suchej zabudowy wnętrz. Dzisiaj firma jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie. Kiedy w 1994 r powstała firma Rygips Polska , materiały przeznaczone do suchej zabudowy wnętrz były jeszcze rozwiązaniem nowatorskim , do którego trzeba było przekonać wielu polskich użytkowników i wykonawców stosujących tradycyjne technologie budowlane .

Dzisiaj firma Rygips Polska – Stawiamy jest właścicielem jednego z najnowocześniejszych europejskich zakładów produkujących płyty gipsowo-kartonowe , własnej kopalni gipsu i szerokiej sieci dystrybucji .Od 1999 r realizuje Program Edukacji  Budowlanej, wspiera szkoły przekazując materiały , które uczniowie wykorzystują do realizacji prac dyplomowych oraz funduje stypendia naukowe.

 
"; echo " Stworzona przez ZSBiP
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; ?>