REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Czytelnia internetowa czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Z czytelni korzystają tylko uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

3. Jednorazowo, w czytelni, może przebywać tylu uczniów, ile jest stanowisk.

4. Pierwszeństwo korzystania z czytelni ma grupa uczniów wraz z nauczycielem.

5. Uczniowie przebywają w czytelni tylko w czasie wolnym, tj. przed lub po lekcjach oraz w okresie przerw między lekcjami (tzw. „okienka”).

6. Uczniowie użytkują Internet w czasie nie przekraczającym jednej godziny zegarowej.

7. Zabrania się korzystania ze stron tematycznych dotyczących pornografii, anonsów towarzyskich, itp.

8. W czasie przebywania w czytelni nie wolno spożywać jakichkolwiek produktów.

9. Uczeń zobowiązany jest  do zachowania czystości, porządku i ciszy w pomieszczeniach czytelni.

10. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z czytelni internetowej. Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje zakaz przebywania w czytelni na czas określony przez nauczyciela sprawującego nadzór nad biblioteką i czytelnią.

 

Biblioteka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP