Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

  1. Z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
  2. Każdy czytelnik wyposażony jest w imienną kartę biblioteczną z kodem kreskowym.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty, osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł za ponowne jej wydanie.

  1. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
  2. W bibliotece nie spożywamy żadnych posiłków i nie pijemy.
  3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko i na swoją kartę biblioteczną.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
  5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do terminowych zwrotów wypożyczonych pozycji.
  6. Czytelnik może poprosić o prolongatę terminu zwrotu książki, jeżeli nie czeka na nią inny uczeń (czytelnik).
  7. Każdy czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek i mienia biblioteki szkolnej.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, uczeń (czytelnik) jest zobowiązany do jej odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe, musi za nią zapłacić wg aktualnego cennika.

Biblioteka szkolna

 
"; echo " Stworzona przez ZSBiP
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; ?>