Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

  1. Z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
  2. Każdy czytelnik wyposażony jest w imienną kartę biblioteczną z kodem kreskowym.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty, osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł za ponowne jej wydanie.

  1. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
  2. W bibliotece nie spożywamy żadnych posiłków i nie pijemy.
  3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko i na swoją kartę biblioteczną.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
  5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do terminowych zwrotów wypożyczonych pozycji.
  6. Czytelnik może poprosić o prolongatę terminu zwrotu książki, jeżeli nie czeka na nią inny uczeń (czytelnik).
  7. Każdy czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek i mienia biblioteki szkolnej.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, uczeń (czytelnik) jest zobowiązany do jej odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe, musi za nią zapłacić wg aktualnego cennika.

Biblioteka szkolna

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP