Przyjaciele Szkoły:

1. Mariola Sokołowska

2. Ryszard Kaczor

3. Eugeniusz Salczyński

4. Henryk Tupalski

5. Stefan Dyrga

6. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.

7. Izabela Gajewska (Piwowarczyk)

8. Paweł Kołbon

9. Fakro Sp. z o. o.

10. Adam Guziński

11. Krzysztof Klucznik

 

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP