PEDAGOG


Ważną funkcję w naszej szkolne spełnia pedagog. Jest nim mgr Sylwia Preuss. Jej praca polega na organizowaniu opieki wychowawczej i pomocy materialnej uczniom (zależnie od napływających do szkoły na ten cel środków), kierowaniu wychowanków do poradni specjalistycznych (za zgodą rodziców), udzielaniu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, wspomaganiu w rozwiązywaniu trudności  powstających na tle konfliktów rodzinnych, udzielaniu porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

Pani pedagog współpracuje z rodzicami i nauczycielami w rozwiązywaniu trudności, diagnozowaniu przyczyn niskiej frekwencji uczniów, prowadzeniu profilaktyki na godzinach wychowawczych i zajęciach dodatkowych we współpracy z odpowiednimi instytucjami takimi, jak: Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Gabinet pani pedagog znajduje się na drugim piętrze, pokój nr 50.


Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021:

 

Poniedziałek -  8.30 - 12.30

Wtorek - 8.30 - 12.30

Środa – 12.00 - 16.00

Czwartek – 8.30 - 12.30

Piątek – 8.30 - 12.30

 

 

 

PSYCHOLOG


W  roku szkolnym 2019/2020 do grona pedagogicznego naszej szkoły dołączyła mgr Joanna Chorwacka - psycholog.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021:

 

Poniedziałek - 8.00 - 11.00

Wtorek - 8.00 - 11.30

Czwartek - 8.00 - 11.30

 

Gabinet pani psycholog znajduje się na drugim piętrze, pokój nr 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP