Szkolny pedagog.


Ważną funkcję w naszej szkolne spełnia pedagog szkolny.  Jest nim mgr Sylwia Preuss. Jej praca polega na organizowaniu opieki wychowawczej i pomocy materialnej uczniom (zależnie od napływających do szkoły na ten cel środków), kierowaniu wychowanków do poradni specjalistycznych (za zgodą rodziców), udzielaniu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, wspomaganiu w rozwiązywaniu trudności  powstających na tle konfliktów rodzinnych, udzielaniu porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

Pani pedagog współpracuje z rodzicami i nauczycielami w rozwiązywaniu trudności, diagnozowaniu przyczyn niskiej frekwencji uczniów, prowadzeniu profilaktyki na godzinach wychowawczych i zajęciach dodatkowych we współpracy z odpowiednimi instytucjami takimi, jak: Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Gabinet pani pedagog znajduje się na drugim piętrze (pokój nr 50).


Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek -  8.40 - 13.20

Wtorek - 9.40 - 13.00

Środa – 12.00 - 16.00

Czwartek – 8.30 - 12.30

Piątek – 8.30 - 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP