Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

LP.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

mgr inż. Sylwia Dombek

fizyka

2

mgr Krzysztof Badźmierowski matematyka, informatyka

3

mgr Dariusz Kłodawski

edukacja dla bezpieczeństwa, BHP

4

mgr inż. Małgorzata Wieczorek

przedmioty zawowowe

5

dr Paulina Kaczor - Paczkowska

przedmioty artystyczne

6
mgr Joanna Chorwacka psycholog

7

mgr Grażyna Ciepłuch język polski, filozofia
8
mgr Damian Cysewski wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie
9
mgr Wioletta Dolewska przedmioty artystyczna
10
mgr Joanna Dołżyc
przedmioty zawodowe
11 Piotr Dołżyc przedmioty zawodowe

12

mgr Kamilla Dulkowska

biblioteka

13

mgr inż. Jarosław Dyduch

przedmioty zawodowe, fizyka

14 mgr Maryla Dylewska język niemiecki
15 mgr Krzysztof Furso przedmioty ekonomiczne

16

mgr inż. Iwona Gagat

przedmioty zawodowe

17

mgr Beata Garrett

przedmioty artystyczne

18

mgr Marcin Gawłowski

zajęcia praktyczne, historia

19
mgr Adam Grus historia, wiedza o społeczeństwie
20 Ks. Tomasz Jankowski religia

21

mgr Jacek Jasiński

zajęcia praktyczne

22
mgr Robert Karasiński
historia, przedmioty zawodowe
23 mgr Dorota Kasprzak wychowanie fizyczne
24

mgr Michał Kowalski

historia sztuki

25

mgr Joanna Krawczak

język angielski

26
mgr Urszula Kulczyk
przedmioty artystyczne
27 mgr Maria Kuśmirek wiedza o społeczeństwie
28 dr Katarzyna Lewandowska historia sztuki
29

mgr Małgorzata Lewandowska

biologia, chemia

30
mgr Anna Lewicka język polski
31

dr Iwona Liegmann

przedmioty artystyczne

32 mgr Katarzyna Malejka przedmioty artystyczne
33
mgr Małgorzata Mikołajko przedmioty artystyczne
34

mgr Dariusz Niedzielski

zajęcia praktyczne

35

mgr inż. Roman Niedzielski

matematyka, informatyka

36

mgr Zdzisław Olkowski

wychowanie fizyczne

37 mgr Anna Orzechowska-Kufel język rosyjski
38

ks. mgr Mirosław Parulski

religia

39
mgr Marta Pasik język angielski
40

mgr Roman Piasecki

matematyka, informatyka

41
mgr Łukasz Plith fizyka, matematyka
42

mgr inż. Małgorzata Podemska

przedmioty zawodowe

43 mgr inż. Dariusz Podemski matematyka, przedmioty zawodowe
44
mgr Sylwia Preuss pedagog
45

mgr Marek Rozmus

wychowanie fizyczne

46

mgr Krystian Skomski

zajęcia praktyczne

47

mgr inż. Katarzyna Snuszka

doradca zawodowy, zajęcia praktyczne

48

mgr Joanna Sobczyk

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie

49 mgr inż. Maria Soboczyńska przedmioty zawodowe
50
mgr Natalyia Solchanyk
język angielski
51
mgr Aldona Szafryna geografia, język niemiecki
52

mgr Anna Walczak

historia, język angielski

53
mgr Małgorzata Wieruszewska - Brzózka język polski
54
mgr Katarzyna Wierzbowska zajęcia praktyczne
55
mgr inż. Wojciech Wojtkowiak przedmioty zawodowe
56
ks.mgr Przemysław Wolny religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"; echo " Stworzona przez ZSBiP
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; ?>