Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

LP.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

mgr inż. Sylwia Dombek

fizyka

2

mgr Krzysztof Badźmierowski matematyka, informatyka

3

mgr Dariusz Kłodawski

edukacja dla bezpieczeństwa, BHP

4

mgr inż. Małgorzata Wieczorek

przedmioty zawowowe

5

mgr inż. Maria Soboczyńska

przedmioty zawodowe

6

dr Paulina Kaczor - Paczkowska

przedmioty artystyczne

7 mgr Joanna Chorwacka psycholog

8

mgr Grażyna Ciepłuch język polski, filozofia
9
mgr Damian Cysewski wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie
10 mgr Wioletta Dolewska przedmioty artystyczna
11
mgr Joanna Dołżyc
przedmioty zawodowe
12 Piotr Dołżyc przedmioty zawodowe

13

mgr Kamilla Dulkowska

biblioteka

14

mgr inż. Jarosław Dyduch

przedmioty zawodowe, fizyka

15 mgr Maryla Dylewska język niemiecki
16 mgr Krzysztof Furso przedmioty ekonomiczne

17

mgr inż. Iwona Gagat

przedmioty zawodowe

18

mgr Beata Garrett

przedmioty artystyczne

19

mgr Marcin Gawłowski

zajęcia praktyczne, historia

20 Ks. Tomasz Jankowski religia

21

mgr Jacek Jasiński

zajęcia praktyczne

22
mgr Robert Karasiński
historia, przedmioty zawodowe
23 mgr Dorota Kasprzak wychowanie fizyczne
24

mgr Michał Kowalski

historia sztuki

25

mgr Joanna Krawczak

język angielski

26
mgr Urszula Kulczyk
przedmioty artystyczne
27 dr Katarzyna Lewandowska historia sztuki
28

mgr Małgorzata Lewandowska

biologia, chemia

29 mgr Anna Lewicka język polski
30

dr Iwona Liegmann

przedmioty artystyczne

31
mgr Małgorzata Mikołajko przedmioty artystyczne
32

mgr Dariusz Niedzielski

zajęcia praktyczne

33

mgr inż. Roman Niedzielski

matematyka, informatyka

34

mgr Zdzisław Olkowski

wychowanie fizyczne

35 mgr Anna Orzechowska-Kufel język rosyjski
36

ks. mgr Mirosław Parulski

religia

37 mgr Marta Pasik język angielski
38

mgr Roman Piasecki

matematyka, informatyka

39 mgr Łukasz Plith fizyka, matematyka
40

mgr inż. Małgorzata Podemska

przedmioty zawodowe

41 mgr inż. Dariusz Podemski matematyka, przedmioty zawodowe
42
mgr Sylwia Preuss pedagog
43

mgr Marek Rozmus

wychowanie fizyczne

44

mgr Krystian Skomski

zajęcia praktyczne

45

mgr inż. Katarzyna Snuszka

doradca zawodowy, zajęcia praktyczne

46

mgr Joanna Sobczyk

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie

47 mgr Natalyia Solchanyk
język angielski
48 mgr Aldona Szafryna geografia, język niemiecki
49 mgr Ewelina Świtaj wiedza o społeczeństwie
50

mgr Anna Walczak

historia, język angielski

51
mgr Małgorzata Wieruszewska - Brzózka język polski
52
mgr Katarzyna Wierzbowska zajęcia praktyczne
53
mgr inż. Wojciech Wojtkowiak przedmioty zawodowe
54
ks.mgr Przemysław Wolny religia
55
mgr Urszula Zacharska przedmioty artystyczne
56 mgr Marek Zacharski przedmioty artystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP