Nabór

 Na rok szkolny 2018/2019 w naszej szkole prowadzony będzie nabór do:

4-letniego Technikum o specjalności budownictwo
4-letniego Technikum o specjalności budowa dróg
4-letniego Technikum usług fryzjerskich (z zajęciami dodatkowymi - wizaż, kreowanie wizerunku oraz pielęgnacja dłoni)

4-letniego Liceum Plastycznego o specjalności:
- techniki graficzne - specjalizacja: projektowanie graficzne
- fotografia i film - specjalizacja: fotografia artystyczna


3-letniej Branżowej Szkoły Zawodowej w zawodach:
- murarz-tynkarz,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter stolarki budowlanej
3-letniej Branżowej Szkoły Zawodowej jako pracownik młodociany w zawodach:
- fryzjer, fotograf, stolarz, elektromonter, elektryk, kamieniarz, blacharz samochodowy i innych.
(Warunkiem podjęcia nauki w zawodzie w klasie wielozawodowej jest zapewnienie sobie miejsca
w zakładzie pracy na odbycie praktyki zawodowej).

 


Na rok szkolny 2018/2019 nabór  do szkół średnich odbywa się drogą elektroniczną.

 

Instrukcja i informacja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach na terenie miasta Grudziądza.

1. W swoim gimnazjum otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego konta. Powinieneś zalogować się do systemu na stronie internetowej www.grudziadz.edu.com.pl oraz sprawdzić, czy Twoje dane osobowe są poprawne, możesz również zmienić hasło dostępu na inne. Możesz to zrobić od 22.05.2018 r. do 19.06.2018 r. (poniedziałek) do godziny 15.00

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zostaw je w gimnazjum w którym się uczysz. Zrób to do 19 czerwca 2018, do godziny 12:00.

Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste.

4. Do 17 lipca 2018, do godz. 12:00 szkoły mają obowiązek opublikowania list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki dostarcz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły do której zostałeś zakwalifikowany. Należy to zrobić do 24 lipca 2018, do godziny 15:00.

6. Dnia 26 lipca 2018 r. do godziny 12.00 szkoły ogłoszą listy przyjętych kandydatów.Instrukcja i informacja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach poza miastem Grudziądz.


1. Powinieneś założyć konto na stronie internetowej www.grudziadz.edu.com.pl.

Możesz to zrobić od 22 maja 2018 r.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 19 czerwca 2018, do godziny 12:00.

Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa (oryginał) oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie do 27 czerwca 2018, do godziny 15:00.

4. Do 17 lipca 2018, do godz. 12:00 szkoły mają obowiązek opublikowania list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki dostarcz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły do której zostałeś zakwalifikowany. Należy to zrobić do 24 lipca 2018, do godziny 15:00.

6. Dnia 26 lipca 2018 do godziny 12.00 szkoły ogłoszą listy przyjętych kandydatów.


Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do liceum plastycznego odbędzie się 29 maja 2018 r.  8.00 w ZSBiP przy ul. Czarnieckiego 9.

(na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.)

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP