Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 


Październik już od blisko dwudziestu lat jest miesiącem, w którym swoje święto obchodzą biblioteki szkolne.

Kto wymyślił takie święto?

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych, które zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało  Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Od 2008 roku, zamiast jednego dnia, który przypadał zwykle na czwarty poniedziałek października, można świętować cały miesiąc , tydzień lub tylko jeden wybrany dzień. W tym czasie biblioteki szkolne organizują wystawki, konkursy, akcje czytelnicze i imprezy okolicznościowe. Celem tych działań  jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz  rozwijaniu pasji i zainteresowań nie tylko czytelniczych. Każdego roku w organizacji
i obchodach święta bierze udział coraz więcej polskich szkół, nauczycieli bibliotekarzy
i uczniów. Święto stało się okazją do tego, aby zainteresować uczniów, nauczycieli, środowisko lokalne
i władze działaniami bibliotek oraz podzielić się swymi pomysłami
i problemami. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych co roku obchodzimy pod innym hasłem. Hasło tegorocznego bibliotecznego święta brzmi:


„ Książka to przyszłość”

 

Co kryje się pod słowem „książka”?

O książce możemy powiedzieć, że jest to zapis myśli ludzkiej, dokument piśmienniczy, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron (powyżej 48 stron) i o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki (inaczej – wydawnictwa zwartego) wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz
z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój. Współcześnie, oprócz tradycyjnej książki drukowanej, występuje również książka w postaci tzw. e – booka,  inaczej nazywana książką elektroniczną lub e – książką. Jej treść zapisana jest w formie elektronicznej, przeznaczonej do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym takim jak komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych czy smartfon. Jeszcze inną formą dzisiejszej książki jest audiobook, inaczej książka mówiona, czyli nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst. bez względu na to, czy jest to tradycyjna książka drukowana, e – book czy też audiobook wszystkie te formy książki gromadzone są
w bibliotece.


Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?


Słowo pochodzi od greckiego „bibliotheke” (gdzie „biblion” albo „biblos” to księga,
a „theke” – składnica) i oznacza pomieszczenie dla książek, księgozbiór lub instytucję gromadzącą i udostępniającą książki oraz inne materiały biblioteczne. Biblioteka jest instytucją społeczną, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały oraz informacje

o materiałach bibliotecznych własnych i innych bibliotek. Najwcześniejsze wzmianki
o bibliotekach pochodzą już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt i Chiny). Jedną z najstarszych, znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niwie z VII wieku p.n.e. (ówczesna Mezopotamia a obecnie tereny Iraku).

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP