Kogo kształcimy

PLASTYK O SPECJALNOŚCIACH:

- projektowanie graficzne

- fotografia artystyczna


 

 

Cykl nauki: 4 lata

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty artystyczne

- rysunek i malarstwo

- rzeźba

- podstawy projektowania

- podstawy fotografii i filmu

- reklama wizualna

- historia sztuki

 

Umiejętności dodatkowe: obsługa programu Corel Draw, Photoshop, Illustrator

 

Przygotowanie absolwenta do

- pracy w firmach reklamowych

- studiów wyższych

 

Nauka kończy się

- egzaminem maturalnym

- egzaminem dyplomowym

 

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z ukończeniem szkoły ogólnokształcącej.

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego, który nadaje tytuł plastyka o wybranej specjalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP