INNOWACJA PEDAGOGICZNA WIZAŻ, KREOWANIE WIZERUNKU ORAZ PIELĘGNACJA DŁONI

1. Osoby wdrażające innowację: mgr Joanna Dołżyc, Piotr Dołżyc

2. Termin wprowadzenia innowacji: 01.09.2015.

3. Miejsce realizacji: Technikum Usług Fryzjerskich przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

4. Zakres: klasa I-IV Technikum Usług Fryzjerskich o specjalności Wizaż, kreowanie wizerunku oraz pielęgnacja dłoni.

5. Opis innowacji:

Działanie związane z zapewnieniem dostępu do najnowszych technologii kosmetycznych i make-up poprzez przeprowadzenie rokowań dotyczących współpracy oraz objęciu patronatu przez markę Pierre Rene Professional w Ustce. Umowa zapewni gwarancję sukcesu oraz atrakcyjność nowego oddziału na rynku edukacyjnym w regionie.

Koncepcja nowego innowacyjnego kierunku została zaaprobowana przez Dyrekcję Szkoły.

W dniu 20.02.2015 odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Dyrektorem Szkoły oraz autorami innowacji w celu przedstawienia propozycji tworzenia innowacyjnego oddziału oraz uzyskania zgody na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji w nowo powstającym oddziale. Projekt został przyjęty i zaakceptowany, została omówiona forma promocji nowego kierunku oraz wsparcia przez Wydział Edukacji.

Dzięki uzyskanej zgodzie oraz wsparciu ze strony Urzędu można kontynuować procedurę złożenia dokumentacji w Kuratorium Edukacji dotyczącą innowacji pedagogicznej w ZSBiP.

Wprowadzenie innowacji w Technikum Usług Fryzjerskich jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży po przeprowadzonych konsultacjach oraz badaniach w formie ankiety na ponad 100 osobach. Wprowadzenie innowacji zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, będzie formą promocji Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, umożliwiającą utworzenie nowego oddziału oraz lepszy nabór.

Wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym 2015/2016, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zainteresowaniom uczniów, ZSBiP w Grudziądzu postanowiło stworzyć klasę,

w której prowadzona będzie innowacja pedagogiczna w zakresie wizażu, kreowania wizerunku oraz pielęgnacji dłoni. Uczniowie technikum usług fryzjerskich poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą poszerzać obszar swojej wiedzy o nowe treści, korzystając z nowatorskich form i metod pracy oraz najnowszych osiągnięć edukacyjnych.

 

. Możliwość przeprowadzenia wizyty w siedzibie firmy, umożliwienia dostępu do hal produkcyjnych, zapoznania z procesami technologicznymi produkcji kosmetyków, zapoznania z ofertą i procedurami obowiązującymi w firmie w sposób szczególny uatrakcyjnia kształcenie w technikum usług fryzjerskich o nowym profilu.

Zarówno sposób prowadzenia zajęć, jak i bogactwo przekazywanej wiedzy ma w przyszłości ułatwić i sprecyzować nie tylko wybór zawodu, ale przede wszystkim zagwarantować uczniom wysoki poziom kształcenia i pełne zadowolenie w zakresie samorealizacji.

 

Realizacja przygotowanego programu innowacji, będzie odbywać się w ramach dwóch godzin tygodniowo w klasie I, II, III i IV w Technikum Usług Fryzjerskich o specjalności wizaż, kreowanie wizerunku oraz pielęgnacja dłoni..

 

Wprowadzone zmiany mają pomóc w przygotowaniu ucznia do:

- zdobycia kwalifikacji: A 61: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i A 62: wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała dłoni i stóp na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 

II. CELE EDUKACYJNE

 

1. Zapoznanie uczniów z historią kosmetyki.

2. Uświadomienie uczniom, dlaczego zabiegi kosmetyczne są bardzo ważne.

3. Zapoznanie uczniów z preparatami do kompleksowej pielęgnacji ciała, związkami

stosowanymi do wyrobu preparatów kosmetycznych.

4. Zapoznanie uczniów z objawami i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci

5. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności komunikowania się z klientami.

6. Zapoznanie uczniów z aparaturą, nowymi technikami i technologiami z zakresu

kosmetyki.

7. Wyrobienie wśród uczniów umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz prowadzenia dokumentacji pacjentki/pacjenta i gabinetu.

 

III. TREŚCI NAUCZANIA

Treści są programem autorskim kosmetolog mgr Joanny Dołżyc opracowanym na podstawie programowej dla zawodu technik usług kosmetycznych 514207 z wprowadzeniem w kosmetykę, zasady postępowania, szczególny nacisk będzie kładziony na zajęcia wizażu i kreowania wizerunku w celu kompleksowego przygotowania uczniów do samodzielnej pracy po ukończeniu szkoły. Program skonstruowano w taki sposób, aby wyrobić w uczniach umiejętność skutecznego komunikowania się z klientami, przekazać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki, dermatologii, chemii kosmetycznej.

 

IV WSPARCIE PROJEKTU

Promocja kierunku na Targach Edukacyjnych w Grudziądzu dnia 26.03.2015 przez Pierre

Rene .

Nagroda specjalna dla Najlepszego ucznia roku wizażu i kreacji wizerunku - osoby

szczególnie wyróżniającej się zaangażowaniem oraz pracą twórczą w formie zestawu

kosmetyków ufundowanych przez Pierre Rene Professional.

 

Cykliczne wizyty w siedzibie firmy Pierre Rene , umożliwienia dostępu do hal produkcyjnych, zapoznania z procesami technologicznymi produkcji kosmetyków, zapoznania z ofertą i procedurami obowiązującymi w firmie – na wniosek koordynatora projektu.

Obecnie prowadzone są rozmowy z partnerami zainteresowanymi udzieleniem wsparcia projektowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP