Historia SzkołyZespół Szkół Budowlanych został powołany 1 września 1975 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Stanowisko pierwszego dyrektora objął mgr Mieczysław Stawicki, a pierwszą siedzibą budynku było Centrum Kształcenia Ustawicznego. W skład szkoły weszły klasy 3-letniego Technikum Budowlanego (o specjalności budownictwo ogólne) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 5-letniego (specjalność prefabrykacja budowlana) na podbudowie szkoły podstawowej. Poza tym utworzone zostały Technikum Wieczorowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Dnia 1 września 1976 roku powstało Policealne Studium Zawodowe.  W roku 1977  przeniesiono szkołę do budynku przy ulicy Sienkiewicza 22 i powiększono ją o Podstawowe Studium Zawodowe. Wówczas dyrektorem został mgr Eugeniusz Ustaszewski. W budynku przy ulicy Sienkiewicza pracownię technologiczną urządzono pod kierunkiem prof. Apolonii Szlichty, natomiast pieczę nad organizacją biblioteki szkolnej przejęła polonistka Barbara Kwiatkowska. W roku 1977 otworzono Szkołę Przysposabiającą do Zawodu.
27 kwietnia 1978 roku nastąpiło nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Mikołaja Kopernika. W programie uroczystości było między innymi odsłonięcie tablicy pamiątkowej  w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Sienkiewicza 22, a następnie przejście do Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. Kolumnę pochodu otwierała orkiestra wojskowa Jednostki Opiekuńczej 45-12. W budynku teatru nastąpiło odczytanie aktu nadania szkole imienia wielkiego polskiego astronoma. Wręczeniu sztandaru szkoły towarzyszyło uroczyste wbicie symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru przez licznych fundatorów. Uroczystość zakończył spektakl poświęcony patronowi szkoły przygotowany przez młodzież pod kierunkiem polonisty, mgr Kazimierza Trybulskiego.

Rok 1981 przyniósł szkole nową siedzibę - budynek przy ulicy Czarnieckiego 9. Z chwilą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na dyrektora powołano mgr Bogdana Muchowskiego. Rok szkolny 1985/86 rozpoczęła pełniąca obowiązki dyrektora mgr Gizela Kalinowska. W grudniu 1985 roku dyrektorem została mgr Urszula Oman, która w 1990 roku połączyła Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Grudziądzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i Zespół Szkół Budowlanych.

Z dniem 1 września 1991 roku w  Technikum Budowlanym została utworzona klasa o specjalności technologia wody. W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych została mgr inż. Grażyna Mazikowska. W roku 1993 Zespół Szkół Budowlanych „wchłonął” przyzakładową Zasadniczą Szkołę Budowlaną PBRol, wraz z nauczycielami: mgr inż. Elżbietą Pulkowską, mgr  Marią Masłowską i mgr inż. Marią Soboczyńską, które uczą do tej pory.

Rok szkolny  1997/98 rozpoczął się pod kierownictwem mgr Mirosławy Szulc, pełniącej funkcję dyrektora naszej placówki.

W styczniu 1998 roku w wyniku wygranego konkursu dyrektorem szkoły mianowany został mgr Krzysztof Maliszewski, który wprowadził  między innymi 4-letnie Liceum Zawodowe  o specjalności renowator zabytków architektury oraz 5-letnie Technikum o specjalnościach: budowa dróg i mostów oraz instalacje sanitarne.
W czwartek 31 sierpnia 2000 roku w Zespole Szkół Budowlanych powołano 5-letnie Liceum Plastyczne o specjalności wystawiennictwo. W roku kolejnym - po reformie szkolnictwa - zmieniono specjalność na reklamę wizualną a czas trwania nauki na 4 Lata. W roku szkolnym 2002/03 powołane zostało 3-letnie Liceum Profilowane o specjalnościach zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska.
W 2010 roku utworzono Technikum Fryzjerstwa.

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP