PROJEKT ERAZMUS


Inicjatorzy, autorzy projektu współpracy zagranicznej Joanna Dołżyc i Piotr Dołżyc mają przyjemność poinformować, że partner naszej szkoły otrzymał pozytywną ocenę wniosku w ramach Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna. Projekt zakłada organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum kierunku fryzjerskiego i kierunków budowlanych. Praktyki będą organizowane przy udziale Partnerów projektu w Niemczech oraz Włoszech:

-Lipsk (Niemcy)

-Hamburg (Niemcy)

- Vicenzy (Włochy)

- Rocca - Sycylii (Włochy)

Młodzież uczestnicząca w praktykach będzie miała zapewniony przejazd na miejsce praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku realizacji praktyk w Lipsku wszyscy uczestnicy spać będą w ośrodku naszego Partnera pod Lipskiem i tam też będą mieli zapewnione wyżywienie. W pozostałych miejscach nocleg będzie pojedynczo tam gdzie praktyka (hotele, pensjonaty).

Jednym z podstawowych kryteriów rekrutacji będzie znajomość języka obcego, kraju do którego planuje się wyjazd na praktyki (w przypadku Włoch może to być język angielski). Dodatkowo zarówno w kraju przed wyjazdem jak i już na miejscu w trakcie praktyki przewidziane zostały dodatkowe zajęcia językowe a także kulturowe.

Nabyte doświadczenie zawodowe potwierdzone zostanie dokumentami „Europass Mobility” i stworzy dużą szansę na znalezienie zatrudnienia na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej.

Dla ZSBiP przewidziano następującą liczbę miejsc na praktykach:

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec w okresie lipiec – sierpień 2017 roku,

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Włoch w miesiącu lipcu 2017 roku.

Jest to ogromna szansa na rozwój interpersonalny naszych uczniów, nabycie nowych umiejętności językowych i zawodowych.

Bliższe informacje wkrótce na spotkaniach informacyjnych. Rozpoczęcie rekrutacji wstępnej czerwiec.

Autorzy projektu Joanna Dołżyc i Piotr Dołzyc.

Koordynator projektu Piotr Dołżyc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatorzy, autorzy projektu współpracy zagranicznej Joanna Dołżyc i Piotr Dołżyc mają przyjemność poinformować, że partner naszej szkoły otrzymał pozytywną ocenę wniosku w ramach Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna.

Projekt zakłada organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum kierunku fryzjerskiego i kierunków budowlanych. Praktyki będą organizowane przy udziale Partnerów projektu w Niemczech oraz Włoszech:

 

-Lipsk (Niemcy)

 

-Hamburg (Niemcy)

 

- Vicenzy (Włochy)

 

- Rocca - Sycylii (Włochy)

 

Młodzież uczestnicząca w praktykach będzie miała zapewniony przejazd na miejsce praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku realizacji praktyk w Lipsku wszyscy uczestnicy spać będą w ośrodku naszego Partnera pod Lipskiem i tam też będą mieli zapewnione wyżywienie. W pozostałych miejscach nocleg będzie pojedynczo tam gdzie praktyka (hotele, pensjonaty).

 

Jednym z podstawowych kryteriów rekrutacji będzie znajomość języka obcego, kraju do którego planuje się wyjazd na praktyki (w przypadku Włoch może to być język angielski). Dodatkowo zarówno w kraju przed wyjazdem jak i już na miejscu w trakcie praktyki przewidziane zostały dodatkowe zajęcia językowe a także kulturowe.

 

Nabyte doświadczenie zawodowe potwierdzone zostanie dokumentami „Europass Mobility”

i stworzy dużą szansę na znalezienie zatrudnienia na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej.

 

Dla ZSBiP przewidziano następującą liczbę miejsc na praktykach:

 

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec w okresie lipiec – sierpień 2017 roku,

 

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Włoch w miesiącu lipcu 2017 roku.

 

Jest to ogromna szansa na rozwój interpersonalny naszych uczniów, nabycie nowych umiejętności językowych i zawodowych.

Bliższe informacje wkrótce na spotkaniach informacyjnych.

Rozpoczęcie rekrutacji wstępnej czerwiec.

 

Autorzy projektu Joanna Dołżyc i Piotr Dołzyc.

 

Koordynator projektu Piotr Dołżyc.

Inicjatorzy, autorzy projektu współpracy zagranicznej Joanna Dołżyc i Piotr Dołżyc mają przyjemność poinformować, że partner naszej szkoły otrzymał pozytywną ocenę wniosku w ramach Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna.

Projekt zakłada organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum kierunku fryzjerskiego i kierunków budowlanych. Praktyki będą organizowane przy udziale Partnerów projektu w Niemczech oraz Włoszech:

 

-Lipsk (Niemcy)

 

-Hamburg (Niemcy)

 

- Vicenzy (Włochy)

 

- Rocca - Sycylii (Włochy)

 

Młodzież uczestnicząca w praktykach będzie miała zapewniony przejazd na miejsce praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku realizacji praktyk w Lipsku wszyscy uczestnicy spać będą w ośrodku naszego Partnera pod Lipskiem i tam też będą mieli zapewnione wyżywienie. W pozostałych miejscach nocleg będzie pojedynczo tam gdzie praktyka (hotele, pensjonaty).

 

Jednym z podstawowych kryteriów rekrutacji będzie znajomość języka obcego, kraju do którego planuje się wyjazd na praktyki (w przypadku Włoch może to być język angielski). Dodatkowo zarówno w kraju przed wyjazdem jak i już na miejscu w trakcie praktyki przewidziane zostały dodatkowe zajęcia językowe a także kulturowe.

 

Nabyte doświadczenie zawodowe potwierdzone zostanie dokumentami „Europass Mobility”

i stworzy dużą szansę na znalezienie zatrudnienia na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej.

 

Dla ZSBiP przewidziano następującą liczbę miejsc na praktykach:

 

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec w okresie lipiec – sierpień 2017 roku,

 

- 12 osób, które wyjadą na miesięczne praktyki do Włoch w miesiącu lipcu 2017 roku.

 

Jest to ogromna szansa na rozwój interpersonalny naszych uczniów, nabycie nowych umiejętności językowych i zawodowych.

Bliższe informacje wkrótce na spotkaniach informacyjnych.

Rozpoczęcie rekrutacji wstępnej czerwiec.

 

Autorzy projektu Joanna Dołżyc i Piotr Dołzyc.

 

Koordynator projektu Piotr Dołżyc.

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP