WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ZWIĄZKU

Z POWROTEM UCZNIÓW  DO SZKÓŁ


wytyczne dla uczniów

wytyczne dla rodziców

procedury ogólne COVID 19

procedury zdalnego nauczania

konsultacjeBEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ


 

List Ministra Edukacji Narodowej

i Głównego Inspektora Sanitarnego

do rodziców


 

 

ŚPIEWAMY HYMN PAŃSTWOWY - AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"

 

SZKOŁA DO HYMNU

 

 

We wtorek, 10 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości, o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu wezmą udział w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” pod patronatem MEN. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii koronawirusa i nauką na odległość, połączymy się za pośrednictwem platformy MS Teams i zaśpiewamy hymn on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do hymnu:

https://youtu.be/XkSjts5vf-s

 

 

„PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH” = „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”


Spośród wielu pieśni, które przez stulecia uchodziły za polski hymn narodowy, które krzepiły serca i napawały nadzieją, jedną uznano za oficjalny hymn państwowy. Mazurek Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech) narodził się nie w chwili triumfu oręża i świetności kraju, lecz wtedy, gdy Polskę podzielili zaborcy. Pieśń powstała we Włoszech, w miejscowości Reggio nell’Emilia nieopodal Bolonii, gdzie Polskie Legiony tworzył generał Jan Henryk Dąbrowski. Autorem słów jest Józef Wybicki (1747 – 1822), człowiek bardzo zasłużony dla Ojczyzny. Był posłem na sejm delegacyjny 1767 r., uczestniczył w konfederacji barskiej, działał w Komisji Edukacji Narodowej. Wybicki walczył w powstaniu kościuszkowskim, przyczynił się także do formowania wojsk polskich we Włoszech.

Pieśń Legionów skomponowaną pod melodię ludowego mazurka po raz pierwszy wykonał sam autor – 20 lipca 1797 roku – podczas uroczystego pożegnania wojsk polskich przez mieszkańców i władze Reggio.

Do dzieła Wybickiego nawiązał sam Adam Mickiewicz opisując scenę koncertu Jankiela w Panu Tadeuszu.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech od samego początku była śpiewana przez legionistów. Towarzyszyła żołnierzom przez cały okres wojen napoleońskich – 6 listopada 1806 roku towarzyszyła Dąbrowskiemu i Wybickiemu w czasie ich uroczystego wjazdu do Poznania. Już w 1798 roku tekst Pieśni Legionów… był znany na ziemiach polskich. Musiał on dotrzeć za sprawą przekazów ustnych, gdyż pierwsze wydanie drukowane tekstu Wybickiego ukazało się dopiero w 1806 roku w Kalendarzyku Kieszonkowym Patriotycznym na rok 1807 z zagadkami.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech towarzyszyła Polakom także przez cały wiek XIX – śpiewali ją powstańcy listopadowi i styczniowi, często zmieniano oryginalny tekst Wybickiego. Hymnem Polski pieśń z tekstem Wybickiego stała się w 1927 roku, bowiem osiem lat trwały w niepodległej Polsce spory o to, który utwór dostąpi tego zaszczytu. Narodowcy optowali za Rotą, piłsudczycy za Pierwszą brygadą, były też kandydatury Warszawianki, Gaude Master Poloniae i Bogurodzicy. Dziś znana jest jako Mazurek Dąbrowskiego.

Jak powszechnie wiadomo obecny tekst hymnu różni się od oryginalnej wersji, napisanej przez Wybickiego. Obecnie hymn ma cztery zwrotki, podczas gdy w 1797 roku miał ich sześć. Poniżej oryginalny tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech:

 


Jeszcze Polska nie umarła

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła

Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za Twoim przewodem

Złączem się z narodem

 

Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz…

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz…

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie

Gdy jąwszy pałasza,

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz…

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz…

Na to wszystkie jedne głosy:

Dosyć tej niewoli,

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli.

Marsz, marsz… 

UCZNIOWIE BUDOWLANKI WICEMISTRZAMI POLSKI W KOLARSTWIE

 

WICEMISTRZOWIE POLSKI W KOLARSTWIE

 

Od piątku do niedzieli (16 - 18,10.2020 r.) uczniowie klasy IaT brali udział w kolarskich Mistrzostwach Polski na torze w Pruszkowie. Trzej uczniowie z klasy 1aT Kacper Hinz, Kamil Zieliński i Igor Włodarczyk wraz z Wiktorem Kurkiem z V LO uzyskali tytuł Wicemistrzów Polski w drużynie.DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty. Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce sięga 1957 roku. W tym roku odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie. Podczas tego spotkania ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Natomiast w 27 kwietnia 1972 roku zatwierdzono Dzień Nauczyciela. A na datę wybrano rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zatwierdzonej przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku - dzień 14 października.


 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

 

 

 

Z tej okazji, 13 października, nauczyciele ZSBiP wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz pracownicy szkoły wyróżnieni za sumienne i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymali Nagrodę Dyrektora.


Nauczyciele:

1. Damian Cysewski;

2. Wioletta Dolewska;

3. Joanna Dołżyc;

4. Kamilla Dulkowska;

5. Maryla Dylewska;

6. Iwona Gagat;

7. Jacek Jasiński;

8. Dariusz Kłodawski;

9. Joanna Krawczak;

10. Iwona Liegmann;

11. Małgorzata Mikołajko;

12. Dariusz Niedzielski;

13. Roman Piasecki;

14. Sylwia Preuss;

15. Krystian Skomski;

16. Katarzyna Snuszka.


Pracownicy administracji:

1. Katarzyna Piechowska;

2. Jadwiga Włodarczyk.

 

Pracownicy obsługi:

1. Bogumiła Koniecka;

2. Sandra Kleina;

3. Marzena Kościecha.

 

 

Serdeczne gratulacje składamy panu Krzysztofowi Badźmierowskiemu, który za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Grudziądza.

 


Wszystkim pracownikom Naszej Szkoły życzymy dobrego zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności i zadowolenia oraz wielu sukcesów zawodowych.

 

 

UWAGA!!! WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

Powoli zbliżają się Mikołajki i  Święta Bożego Narodzenia, dlatego już teraz serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty  kiermaszu książek za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl.

 

Zasady są proste: specjalny kod uprawnia klienta do zakupu wybranych przez niego pozycji
w cenach katalogowych - Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2.

Dzięki zakupom, których dokonacie biblioteka szkolna zyskuje możliwość uzbierania kwoty do wykorzystania na dowolne gratisowe książki z oferty sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl i na powiększenie zbiorów, ponieważ wszystko, co zostanie zakupione z podaniem kodu szkoły, odkłada się na konto biblioteki.

Sklep oferuje w przypadku wielu książek, poza opisami, także obszerne ich fragmenty (Zobacz fragment książki) oraz filmy na ich temat (Zobacz film o książce).

 

 

 

W załączniku znajdują się informacje o kiermaszu wirtualnym

Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2

Poniżej nowy katalog

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/Gorąco  polecam

Kamilla Dulkowska – biblioteka szkolna

WIRTUALNY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW


odbywa się na facebooku

kiermasz podręczników


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Uczniowie zameldowani na terenie Grudziądza mogą skorzystać z pomocy w formie stypendium socjalnego. Wniosek należy pobrać u pedagoga bądź w sekretariacie szkoły, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA UCZEŃ PEŁNOLETNI LUB RODZIC UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mogą korzystać z pomocy finansowej w zakupie podręczników w formie wyprawki szkolnej. Wniosek należy złożyć do 7 września.

Wnioski składamy do pedagoga (II piętro, pokój nr 50) w godzinach pracy:


PONIEDZIAŁEK 8:30 - 12:30

WTOREK 8:30 - 12:30

ŚRODA 12:00 - 16:00

CZWARTEK 8:30 - 12:30

PIĄTEK 8:30 - 12:30

 

Sylwia Preuss, pedagog

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


We wtorek, 1 września, przywitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.


 

 

Organizacja zajęć praktycznych i konsultacji dla uczniów klas IV Technikum nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w okresie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych

§1

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas IV Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum nr 2 przystępujący do egzaminu maturalnego mogą uczestniczyć

w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych na terenie szkoły.

§2

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniowie klasy IV Liceum Sztuk Plastycznych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

§3

 

1. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

2. Uczeń chcący uczestniczyć w konsultacjach składa deklarację woli do dyrektora szkoły.

3. Termin konsultacji ustalany jest przez nauczyciela uczącego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§4

1. Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniów klas IV technikum, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –luty 2021 r. organizowane są zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych objętych egzaminem na terenie szkoły.

2. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się jeden raz w tygodniu zgodnie z planem zajęć.

3. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych na terenie szkoły w wymiarze równym połowie wymiaru zajęć określonych w planie nauczania.

4. Pozostałe zajęcia uczeń realizuje w trybie nauki zdalnej.

§5

W czasie uczestnictwa w konsultacjach i zajęciach praktycznych na terenie szkoły uczestników obowiązują PROCEDURY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 R. NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP