Listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół  Budowlanych i Plastycznych

w roku szkolnym 2021/2022

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1aT - technik budownictwa


Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1bT - technik usług fryzjerskich


Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1aBS - murarz-tynkarz


Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1aBS - pracownik młodociany - fryzjer

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1bBS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

PROGRAM "DOBRY START"

PROGRAM "DOBRY START"


Program "Dobry Start" - list

Program "Dobry Start" - ulotki

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


25 czerwca 2021 roku na boisku szkolnym odbyło się krótkie podsumowanie roku szkolnego. Spotkaliśmy się w dwóch grupach: klasy pierwsze i trzecie o godzinie 8.00 i klasy drugie o godzinie 9.00. Prezentacji najlepszych uczniów dokonał p.o. Dyrektora Szkoły - pan Krzysztof Badźmierowski. Natomiast ks. Przemysław Wolny w imieniu kadry pedagogicznej życzył bezpiecznych i udanych wakacji.


 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA

 

Szanowni Państwo!

Uczniowie i Rodzice, Nauczyciele oraz Pracownicy

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

 

Za nami niezwykle trudne i pod wieloma względami nietypowe miesiące pracy w obliczu pandemii COVID – 19 i  nauki w trybie zdalnym. Składamy serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę w realizacji procesu nauczania i wychowania naszych uczniów, trud oraz zaangażowanie.

Zbliżają się długo oczekiwane wakacje.

Życzymy, by ten czas był czasem radości i odpoczynku. Życzymy, by wakacje upłynęły spokojnie, by wszyscy mogli zrealizować swoje plany i… po prostu odpocząć. Życzymy także, aby wolny czas spędzić tak, by zmęczyć się beztroską dnia codziennego i zatęsknić do książek, zeszytów, komputerów i porannego wstawania. Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi, życzymy, aby nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń, by w czasie wolnym od pracy i obowiązków towarzyszyły Wam zawsze słoneczne i piękne dni.Udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły!

 

 

 

 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

p.o. Dyrektora Szkoły

Krzysztof Badźmierowski

oraz zastępca Dyrektora Szkoły

Dariusz Kłodawski


 

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021

list ministra edukacji


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

życzenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców

od Dyrektora Wydziału Oświaty

Pani Kamili Melkowskiej-Lemke oraz pracowników wydziału


Krystian Wożniak na gali laureatów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

22 czerwca 2021 r. w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu odbyła się gala, finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowanej przez Urząd Miejski w Grudziądzu. W imieniu Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych otrzymali nagrody pieniężne.

W tym trudnym pandemicznym roku szkolnym tytuł laureata konkursu przedmiotowego na poziomie szkół podstawowych średnich w całym Grudziądzu uzyskało zaledwie 19 uczniów. Wśród nich znalazł się Krystian Woźniak - laureat XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Nagrody w imieniu nieobecnego Prezydenta wręczał Sekretarz Miasta Andrzej Cherek , opiekunowie laureatów otrzymali listy gratulacyjne

Składam serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, finalistom, ich rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom. To wasz wspólny sukces – powiedział Andrzej Cherek, przemawiający w imieniu Prezydenta Grudziądza – Nasi najlepsi z najlepszych uczniowie pokazali, że nie wybierają drogi na skróty. Wybrali natomiast drogę trudną, która jednak przynosi dużo satysfakcji.

SUKCES NA XXXIV EDYCJI

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

16 kwietna w Gdańsku odbył się Finał Centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Naszą szkołę po eliminacjach szkolnych i okręgowych reprezentował uczeń klasy 3AT4 Krystian Woźniak. Krystian zajął 15 lokatę w Polsce i uzyskał tytuł laureata zdobywając tym samym indeks na dowolną uczelnię techniczną. Opiekunem Krystiana był pan mgr. inż. Jarosław Dyduch.

Gratulujemy sukcesu.

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO DO LSP

 

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO

do klasy 1 Liceum Sztuk Plastycznych


lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 LSP

lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1 LSP

Z wynikami egzaminu można zapoznać się na swoich kontach na stronie naboru.

W związku z małym zainteresowaniem specjalizacją fotografia artystyczna utworzona zostaje jedynie specjalizacja projektowanie graficzne.

SZCZEPIENIE MŁODZIEŻY

 

SZCZEPIENIE MŁODZIEŻY


Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.


Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

 

Wyciągnij dłoń –  zostań rodzicem zastępczym!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom
i szczęście, jakie może im zapewnić rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostały odtrącone i samotne. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich bezpieczny dom, w którym zaznają ciepła i będą miały możliwość prawidłowego rozwoju.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które przede wszystkim:

 1. są zdolne do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego), wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 3. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, którego bezpłatnie zapewnia MOPR,
4. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (nie ma wymogów ustawowych, dziecko przyjęte do rodziny może dzielić pokój np. z dzieckiem biologicznym rodzica zastępczego)
5. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą posiada stałe źródło dochodów.

Kandydatów spełniających powyższe warunki kierujemy na bezpłatne szkolenie organizowane przez MOPR (w dniach i godzinach dogodnych dla rodziny, zazwyczaj w weekendy), w wymiarze 60 godzin teoretycznych i 10 godzin praktyki w innej rodzinie zastępczej.


RODZICOM ZASTĘPCZYM OFERUJEMY:

 • pomoc finansową na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który  odwiedza rodziny w dogodnym dla nich przedziale czasowym (pracuje w godz. 7.00-20.00). Każdy z koordynatorów udostępnia rodzinom numer służbowy telefonu komórkowego,
 • wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika),
 • szkolenia podwyższające umiejętności i kompetencje,
 • wsparcie w przyjmowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do przedszkoli oraz placówek wsparcia dziennego,
 • wsparcie w priorytetowym dostępie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do usług poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • grupy wsparcia,
 • bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Zachęcamy również do zapoznania się z utworem promującym rodzicielstwo zastępcze pt. „Wyciągnij dłoń”, który powstał w ramach zrealizowanego konkursu dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Ernst & Young na zorganizowanie przez nasz Ośrodek kampanii społecznej  pn. „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem”. Link do piosenki    https://youtu.be/mD4DxYmoYhs

Zwracamy się do  Państwa z gorącym apelem!!!

Okażcie swoją wrażliwość na potrzeby dzieci, wyciągnijcie swoją dłoń do naszych czekających na miłość i bezpieczny dom najmłodszych Grudziądzan
i podejmijcie decyzję o stworzeniu dla nich rodziny zastępczej.

To naprawdę bardzo ważne „jakie szanse dzieciom dacie i jakie drzwi przed nimi otwieracie”.

 

Osoby, które chciałaby podjąć się tej trudnej, choć niezwykle wdzięcznej roli, zapraszamy do rozmowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze swojej strony deklaruje przekazanie szczegółowych, rzetelnych informacji oraz pomoc. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami: (56) 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej) bądź (56) 69 68 775/778/781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

Poniżej spot promujący rodzicielstwo zastępcze:

https://drive.google.com/file/d/1b3Ocs-cwq2AZK7qFTMWREWnO4Pm3JqpJ/view?usp=sharing

 

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

UWAGA!!!

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE BIORĄCY UDZIAŁ W EGZAMINACH w ZSBiP

 

Wytyczne, obowiązujące zdających, dotyczące przeprowadzania

w 2021 r. egzaminów zewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

 

 

Wytyczne, obowiązujące członków zespołów, obserwatorów, osoby odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych , oraz asystentów technicznych dotyczące przeprowadzania
w 2021 r. egzaminów zewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądz

 

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy    z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

REKRUTACJA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Kończysz właśnie szkołę podstawową. Zastanawiasz się nad wyborem szkoły?

Mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

oferuje naukę w trzech typach szkół.

TECHNIKUM (5-letnie)

- technik budownictwa

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

- technik usług fryzjerskich


BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia (3 lata)

- murarz-tynkarz

- monter izolacji budowlanych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- fryzjer (pracownik młodociany)


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5 lat)

- projektowanie graficzne

- fotografia artystyczna


---------------------------------------------------------------------------------------

Informacje promocyjne o zawodach budowlanych

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Nabór elektroniczny na stronie

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

od 17 maja 2021 r.

 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

Po wejściu na powyższą stronę naboru wybieramy - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE i z górnego menu klikamy opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK, który wypełniamy zgodnie z szablonem. Po przejściu do ostatniego etapu wypełniania zapisujemy wniosek i drukujemy. Po podpisaniu wniosku przez ucznia oraz rodzica skanujemy wydrukowany wniosek i wysyłamy skany ze swojego konta w postaci załączników.

Ze strony naboru lub ze strony szkoły pobieramy kartę wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej. Po wypełnieniu i podpisaniu karty przez rodzica skanujemy dokument i również wysyłamy w postaci załącznika.

Ze strony naboru lub ze strony szkoły pobieramy kwestionariusz osobowy dedykowany dla wybranego typu szkoły. Po wypełnieniu i podpisaniu kwestionariusza przez rodzica skanujemy dokument i również wysyłamy w postaci załącznika.

 

 

BARDZO WAŻNE

Po wypełnieniu wszystkich dokumentów kandydat musi wybrać opcję: WYBIERZ AKCJĘ i ZŁÓŻ WNIOSEK. Aby zadziałała opcja ZŁÓŻ WNIOSEK kandydat  musi wysłać przynajmniej jeden załącznik.

(Można również dostarczyć wyżej wymienione dokumenty wraz z 2 zdjęciami do sekretariatu szkoły osobiście w godzinach 8.00-15.00)


Po wypełnieniu wniosku system do naboru sam generuje login i hasło kandydata. (Należy te dane zapisać na kartce lub sfotografować). Każdym następnym razem uczeń loguje się do systemu naboru i może dokonywać dostępne operacje.

WAŻNE!!!

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021  DYREKTORA ZSBiP

z dnia 15 stycznia 2021 r.

pobierz załącznik


SZCZEPIENIA!!!

 

Akcja #SZCZEPIMY SIĘ

link ze spotami promującymi akcję

 

https://wetransfer.com/downloads/123e2969154fb65e41757a5537262ccc20210107090039/85b79ceae98b9896fd4c5bf673806f8520210107090157/95dc4b

ULOTKA

 

Ulotka informacyjna 

określającej zasady postępowania
w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2.

EGZAMINY ZAWODOWE

 

EGZAMINY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - styczeń 2021


WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


 

Organizacja pracy ZSBiP w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


wytyczne dla uczniów

wytyczne dla rodziców

procedury ogólne COVID 19

procedury zdalnego nauczania

konsultacje

zajęcia praktyczne


NAGRODA DLA UCZNIA ZSBiP

 

NAGRODY DLA OMNIBUSÓW

 

 

Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych w mijającym roku szkolnym otrzymali nagrody od Prezydenta Grudziądza. Wyróżniono 29 uczniów.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas specjalnej gali, która odbyła się we wtorek, 22 czerwca, w auli IV Liceum Ogólnokształcącego.

Podstawą przyznania nagród jest udział i uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych znajdujących się na wykazie aprobowanych konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

W roku szkolnym 2020/2021 Grudziądz może poszczycić się 11 uczniami z tytułem finalisty, 7 uczniami z tytułem laureata, 5 uczniami z tytułem laureata i finalisty oraz 1 uczniem z tytułem wielokrotnego laureata. Dane dotyczą szkół podstawowych. Wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych mieliśmy natomiast 4 uczniów z tytułem finalisty oraz 1 ucznia z tytułem laureata.

- Składam serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, finalistom, ich rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom. To wasz wspólny sukces – powiedział w trakcie gali Andrzej Cherek, Sekretarz Miasta, który uczestniczył w spotkaniu w imieniu Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. – Nasi najlepsi z najlepszych uczniowie pokazali, że nie wybierają drogi na skróty. Wybrali natomiast drogę trudną, która jednak przynosi dużo satysfakcji.

 

Z budżetu miasta na nagrody dla szkolnych omnibusów przeznaczono blisko 10 tysięcy złotych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszą Szkołę na uroczystości reprezentował Krystian Woźniak z klasy IIIAT, który uzyskał tytuł Laureata XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Gdańsk 2021 oraz pan Jarosław Dyduch, który przygotował Krystiana do olimpiady.

 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


SZKOLENIE BRANŻOWE

 

SZKOLENIE Z FIRMĄ LAYHER


 

Od ponad 60 lat Layher oznacza wysokiej jakości systemy rusztowań, usługi serwisowe na najwyższym poziomie oraz niezawodną współpracę z klientami. 8 czerwca gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela firmy Layher pana Marcina Dziedzica, który jest instruktorem montażu rusztowań.

 

 

Uczniowie klas: IIIaT4, IIaT5 i IIbBS mieli okazję wysłuchać prezentacji o przepisach dotyczących montażu rusztowań oraz o różnych systemach oferowanych przez Layher, obejrzeć filmy z budowy, ale co najważniejsze samodzielnie zmontować rusztowanie Allround.

 


Aktywni i chętni uczniowie pod okiem instruktora, na podstawie dokumentacji technicznej, dwukrotnie zmontowali rusztowanie oraz wykonali jego demontaż. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWANE BYŁY Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA. Uczniowie pracowali na wysokości ponad 2,0 m w szelkach bezpieczeństwa, w ubraniu roboczym i kaskach.

 


JAKOŚĆ SPOD ZNAKU LAYHER

DZIĘKUJEMY

 

Iwona Gagat

 

 


PODZIĘKOWANIA

 

PODZIĘKOWANIA

W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 650 kg materiału marki RIGIPS, który wspomoże Nas w kształceniu Młodzieży na zajęciach praktycznych. Jakość stosowanego materiału jest bardzo istotna i to od niej zależy efekt końcowy wykonywanej pracy, dlatego stawiamy na najnowocześniejsze technologie i regularnie je poznajemy!

Osobom zaangażowanym w dane działanie - składamy serdeczne podziękowania!

INTEGRUJEMY PRZEZ DZIAŁANIE

 

WITAMY PONOWNIE W MURACH SZKOŁY

 

 

 

Edukacja zdalna dobiegła końca. Powrót do szkoły wiązał się z niemałym stresem dla części naszych uczniów. Ciekawym sposobem na ponowną integrację, miło spędzony czas i dobrą zabawę przy okazji, może być wykonanie zadania przez klasę. I takie zadanie przygotowały dla uczniów panie Joanna Chorwacka (psycholog) i Sylwia Preuss (pedagog).

 

 

 

 

 

Uczniowie w klasach mieli ustawić wieżę z drewnianych klocków. Okazało się to nie takie proste. Dwie klasy nie sprostały zdaniu, pozostałe zdały egzamin na tworzenie konstrukcji z klocków. Skupienie, współpraca i dobra zabawa towarzyszyły nam podczas ćwiczenia. Życzymy wszystkim naszym uczniom, by czas do wakacji minął szybko i bez większych stresów, zwłaszcza tych związanych ze szkołą.

 

 

 

 

 

Joanna Chorwacka

Sylwia Preuss

 


SZKOLENIE BRANŻOWE

 

SZKOLENIE BRANŻOWE

 

W piątek, 21 maja 2021 roku, gościliśmy specjalistów firmy Wienerberger – pana Piotra Jarosza oraz Roberta Kowalskiego. W szkoleniu wzięła udział grupa uczniów I klasy Technikum Budowlanego. Tematem szkolenia teoretyczno - praktycznego było poznanie najnowocześniejszych materiałów oraz rozwiązań budowlanych. Uczniowie poznali procedury produkcji, właściwości bloczków Wienerberger, technologię murowania, instrukcję montażu, detale architektoniczne oraz urządzenia do o bróbki. Grupa uczniów aktywnie uczestniczyła w szkoleniu. Po szkoleniu firma Wienerberger obdarowała Szkołę materiałami dydaktycznymi, za które bardzo dziękujemy.

 


 

ZAPROSZENIE

 

ZAPROSZENIE

13 maja 2021 roku o godzinie 17.00 w Galerii Akcent odbędzie się wernisaż prac absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Grudziądzu


DYPLOM 202115 maja 2021 roku, podczas Nocy Muzeów, w godzinach 18.00 - 24.00 w Spichrzu nr 11 odbędzie się wystawa malarstwa i rysunku.

Na oba wydarzenia serdecznie zaprasza Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

 

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

 

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH


30 kwietnia 2021 roku odbyło się uroczyste rozdanie świadectw abiturientom klas maturalnych. W tym roku szkolnym naukę w ZSBiP zakończyli uczniowie Technikum – klasa IVaT (technik budownictwa) i klasa IVbT (technik usług fryzjerskich) oraz uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych – klasa IV LP. Uroczystość, podobnie jak w roku ubiegłym, miała nieco odmienny charakter. Nie było tłumów uczniów i zaproszonych gości, był za to reżim sanitarny. Każdy przyszły maturzysta mógł usiąść i spokojnie odebrać świadectwo z rąk Dyrektora Szkoły Krzysztofa Badźmierowskiego oraz wychowawcy: pana Marka Rozmusa (klasa IVaT), pani Katarzyny Wierzbowskiej (IVbT) i pani Anny Walczak (klasa IV LP) – oczywiście w maseczce.

 

Czas tak szybko minął… rozdanie świadectw… matura…

Powodzenia!!!

Trzymamy za Was kciuki!!!


 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA!

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

Ostatni czas dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły był inny i trudny. Jednak wraz z nadchodząca wiosną mamy nadzieję, na nowy lepszy i bardziej optymistyczny czas.

Niebawem będziemy wracać do zajęć stacjonarnych. W związku z tym zadbaliśmy o wyjątkowy wygląd miejsca dookoła szkoły. Pojawiły się nowe krzewy, drzewka, kwiaty. Żebyśmy takie zmiany mogli wprowadzić potrzebna była duża ilość ziemi ogrodniczej.

Wszystko to stało się dzięki ludziom dobrej woli, których jak okazało się nie brak.

Szczególne podziękowania składamy firmie "SOLGRUD" za przekazanie ziemi ogrodowej. Dyplom w imieniu Prezydenta Miasta złożyła Pani Kamila Melkowska - Lemke, Dyrektor Wydziału Edukacji w Grudziądzu na ręce Pana mgr inż. Janusza Marszałkiewicza, Członka Zarządu Przedsiębiorstwa "SOLGRUD" ( absolwent ZSBiP).

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Natomiast krzewy, które pojawiły się zawdzięczamy Państwu Marii i Piotrowi Typiak, którzy prowadzą Gospodarstwo Rolne w Sosnówce. Podziękowania w imieniu Prezydenta Miasta złożyła Pani Kamila Melkowska- Lemke, Dyrektor Wydziału Edukacji w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagościły także na naszych skwerach kwiaty. Te uzyskaliśmy z gospodarstwa Państwa Mirosława i Moniki Han z Ostrowa Świeckiego. Podobnie jak wcześniej podziękowania w imieniu Prezydenta Miasta złożyła Pani Kamila Melkowska - Lemke, Dyrektor Wydziału Edukacji w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w upiększaniu terenu wokół szkoły, maja swój duży udział pracownicy szkoły, przekazując krzewy, sadzonki kwiatów oraz drzewka. Dziękujemy za bezinteresowność i pomoc: ks. Mirosławowi Parulskiemu, Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Dyduchom oraz Pani Grażynie Ciepłuch.

Drzewka, krzewy i kwiaty wymagają opieki, a tą zapewniają pracownicy obsługi. W szczególności dziękujemy za dbałość o wszystkie rośliny Pani Marzenie Kościecha.

 

 

SUKCES NA OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

„ZAMASKOWANY” FINAŁ OLIMPIADY


Lista laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych grudziądzkiego ZSBiP wzbogaci się o kolejne nazwisko. Do grona najlepszych z najlepszych dołączył w tym roku uczeń IIIaT Krystian Woźniak.

Do finału centralnego XXXIV edycji OWiUB zakwalifikowało się po dwuetapowych kwalifikacjach 82 najlepszych techników z całej Polski. W finale reprezentowanych było 39 szkół technicznych kształcących w profilu budowlanym. Do ostatniego dnia decydowały się losy finału. Ostatecznie w dniach 15 – 17 kwietnia 2021 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku w niecodziennych okolicznościach przeprowadzono zawody centralne. Ku zaskoczeniu organizatorów stawiły się wszystkie szkoły i wszyscy uczestnicy (frekwencja 100%), co w warunkach pandemii trzeba uznać za nie lada osiągnięcie. Chyba wszyscy stęsknili się za normalnością i mimo niedogodności (maseczki, nieustanna dezynfekcja, wszechobecny dystans itp.), ograniczeń kontaktu i deszczowej pogody stawili się w przeuroczym Gdańsku.


Krystian Wożniak zajął 15 miejsce w Polsce uzyskując tytuł „Laureata Olimpiady”.


 

 

 

Uhonorowany został również okolicznościowym medalem. To duży sukces ucznia oraz szkoły. Ukłony i podziękowania dla Krystiana.

 

Brawo Krystian!

 

sklecił: Jarosław Dyduch

 

 

 


 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Niech ten szczególny świąteczny czas będzie

czasem zadumy, wyciszenia, ale także radości i wypoczynku.

 


 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

 

 

 

 

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXIV OWiUB

 

MAMY KOLEJNEGO OLIMPIJCZYKA

 

Po roku przerwy w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wróciliśmy na „normalne tory” i mamy oczekiwany sukces.

W sobotę 6 marca 2021 r. w Bydgoszczy w „zamaseczkowanej” scenografii odbyły się eliminacje okręgowe XXXIV OWiUB. Stawiło się 36 z 38 uczestników ze szkół z województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Włocławek Grudziądz), pomorskiego (Chojnice) i wielkopolskiego (Piła, Gniezno i Września).


Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych  reprezentowało 5 uczniów:

• Radosław Szałas z kl. 4aT

• Kamil Simson z kl. 4aT

• Jakub Tylicki z kl. 4aT

• Krystian Woźniak z 3aT

• Kalina Kocińska z kl. 2aT4 (w zastępstwie za nieobecnego Jonasza Jabłońskiego).


Bardzo dobrze spisał się Krystian Woźniak, który zajął 6 miejsce i zakwalifikował się do finału centralnego olimpiady i wypełnił wymagania na tytuł Finalisty OWiUB. Dobrze spisali się również pozostali reprezentanci ZSBiP – w klasyfikacji szkół zajęliśmy 3 miejsce za szkołą z Bydgoszczy i Wrześni. To „mocne” szkoły.

Finał Olimpiady odbędzie się (?) w dniach 15 – 17 kwietnia 2021 r. w Gdańsku. Liczymy na dobry wynik Krystiana.

Brawo Krystian! Dziękujemy!

Jarosław Dyduch

49. GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKOWSKIE

 

GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKOWSKIE

 

 

 

W związku z 548. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika (19.02.1473 r. ) oraz dla upamiętnienia Dnia Mikołaja Kopernika Ekonomisty, który przypada 21 marca, bo właśnie w tym dniu 499 lat temu Mikołaj Kopernik ogłosił w Grudziądzu swój słynny traktat "De aestimatione monetae" ("O szacunku monety", 1522) – planetarium w Grudziądzu przygotowało obchody  49. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich (GDK). Większość imprez, z uwagi na pandemię, odbywa się w sposób zdalny. Program 49.GDK znajduje się na dedykowanej stronie:

www.planetarium.grudziadz.pl/gdk

 

 

 

KONKURS WALENTYNKOWY

 

KONKURS WALENTYNKOWY „…BO MIŁOŚĆ JEST NIEPOKOJEM”


W lutym odbył się w naszej szkole, online, konkurs stylizacji walentynkowych „…bo miłość jest niepokojem”.

Komisja konkursowa długo debatowała nad wyłonieniem zwycięzców, ponieważ poziom nadesłanych przez Was prac był bardzo wysoki.

Oto lista laureatów:

 • I miejsce: Natalia Polakowska z klasy IVBT;
 • II miejsce: Malwina Zgliniecka z klasy IIIBT;
 • III miejsce: Ewelina Wojtakowska z klasy IVBT.

Wyróżnienia:

 • Emilia Wiśniewska z klasy IIBT;
 • Zuzanna Kitzermann z klasy IIBT.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Pragniemy także podziękować fundatorom  nagród, którymi są:

 • Centrum Dermatologiczno – Kosmetyczne w Grudziądzu;
 • @Studio Urody Dafne w Grudziądzu.

Koordynatorem konkursu była pani Katarzyna Wierzbowska.

 

Zachęcamy także młodzież, nauczycieli, rodziców, kandydatów i absolwentów do polubienia strony Technikum Usług Fryzjerskich na Facebooku:

https://www.facebook.com/TUFGru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst pani Katarzyna Wierzbowska


PODZIĘKOWANIA

 

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY KUBALA

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu składają serdeczne podziękowania firmie Kubala za okazaną życzliwość, pomoc w stwarzaniu lepszych warunków edukacyjnych dla Uczniów, wspieranie inicjatyw oraz darowiznę paczki z niezbędnymi dla nas narzędziami do prac budowlanych.

STRONA NA FACEBOOKU

 

STRONA NA FACEBOOKU


Serdecznie zachęcamy Uczniów, Absolwentów, Kandydatów i Rodziców do zaobserwowania strony Naszej Szkoły na jednym z portali społecznościowych oraz śledzenia sukcesów, nowinek i wspomnień dotyczących kształcenia w Naszej Placówce.


Link: https://www.facebook.com/zsbipwgrudziadzu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO'2021

 

21 LUTEGO OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

 

Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej oraz integracji społecznej to tematyka tegorocznego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ustanowionego przez UNESCO. Święto obchodzone jest 21 lutego.

 

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego, aby upamiętnić wydarzenia 1952 roku, kiedy to w Dhace doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego - bengalskiego - za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan. Święto ustanowiono w 1999 roku, a rok później po raz pierwszy je obchodzono. Dzień Języka Ojczystego ma zwracać uwagę na wagę zachowania różnorodności językowej świata, ponieważ wymieranie języków przybrało niepokojące tempo. Co dwa, trzy tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a razem z nim związane z nim bogactwo kulturowe.

Jak wynika z raportów UNESCO, można powiedzieć, że żyjemy w epoce wielkiego wymierania języków - spośród 7 tys. języków będących obecnie w użyciu, 2680, czyli ponad połowa, jest zagrożonych obumarciem. Skala zanikania języków jest bardzo niepokojąca, a proces ten ostatni bardzo przyspieszył - UNESCO szacuje, że procesy wymierania języków mają bezpośredni wpływ na życie 370 milionów ludzi tworzących społeczności rdzenne, które istnieją w 90 krajach i reprezentują 5 tysięcy odrębnych lokalnych kultur. Do najbardziej zagrożonych należą języki Aborygenów oraz języki afrykańskie, a także języki Indian obu Ameryk oraz niektóre języki plemion z Indii, m.in. z Andamanów. 80 proc. mieszkańców Ziemi posługuje się 83 językami. Przetrwanie 3,5 tys. najrzadszych zależy zaledwie od 0,2 procent ludzkości. Najbardziej wrażliwe na zagrożenia są te używane wyłącznie w mowie, bo umierają wraz z ostatnimi ludźmi, którzy nimi władają.

"Prognozy nie pozostawiają złudzeń co do tego, że negatywne tendencje będą się nasilać. Obecnie 97 procent mieszkańców naszej planety komunikuje się za pośrednictwem tylko 4 procent dostępnych na świecie języków, podczas gdy zaledwie 3 procent ludzi używa pozostałych 96 procent istniejących języków" - podaje UNESCO. Zdecydowana większość ludzkości posługuje się zaledwie kilkoma językami. Najpopularniejsze języki ojczyste to - wg publikacji "Języki świata" UNESCO z 2008 r. - mandaryński (1170 mln użytkowników), angielski (1135 mln), hiszpański (450 mln), hindi (400 mln) i arabski (350 mln).

Przyczyny zanikania języków są złożone. Jedną z nich jest fakt, że języki dominujące wypierają te bardziej lokalne. Bardzo dużą rolę w tym procesie odgrywają migracje - ze wsi do miast, z obszarów biedniejszych do bogatszych, bardzo często jest tak, że członkowie społeczności, po opuszczeniu swojej miejscowości porzucają także swój język. Do procesu zanikania języków przyczyniają się także - paradoksalnie - systemy edukacji, które prowadzone są zazwyczaj w językach dominujących.

Dlaczego języki rdzenne są tak cenne? Każdy język ma w sobie zakodowaną określoną wiedzę, kulturę. Tracąc język, tracimy unikalne dziedzictwo budowane przez wiele pokoleń. Dla społeczności lokalnych język jest wyrazem ich tożsamości i odmienności kulturowej, zapisem własnego unikalnego sposobu myślenia i postrzegania świata, a także narzędziem, nie tylko komunikacji, integracji społecznej i edukacji, lecz również przekazu wiedzy, tradycji, historii danej społeczności. Szczególnie języki społeczności rdzennych ściśle związanych z przyrodą, mogą kryć w sobie wiedzę bardzo dla nas cenną w dobie nadciągającej katastrofy klimatycznej i zaniku bioróżnorodności. W języku mogą być zapisane konkretne informacje, jak nazwy roślin, zwierząt czy zjawisk przyrodniczych, ale też pewien sposób patrzenia na świat, porządkowania go.

To, że dany język jest zagrożony, nie oznacza jeszcze wyroku, znane są przypadki, gdy dało się odwrócić los ginącego języka. Sztandarowym przykładem jest język z wyspy Man, który został już uznany za wymarły, ale dzięki staraniom rewitalizacyjnym udało się go przywrócić. Na wyspie są szkoły, w których funkcjonuje edukacja w tym języku. Jednak procesy rewitalizacyjne wymagają czasu, są zakrojone na pokolenia i nie można się spodziewać szybkich rezultatów. Trudno przesądzić, kiedy język umiera. Czasem impuls do jego ratowania, który wychodzi od bardzo wąskiej grupy osób, po dłuższym czasie sprawa, że liczba użytkowników języka zaczyna się zwiększać. Dlatego stworzono kategorię języków uśpionych, która wprawdzie być może nie są używane, ale jest szansa na to że ten proces da się odwrócić.

 

Najbardziej udaną próbą przywrócenia życia językowi jest przypadek hebrajszczyzny. Oryginalny język Starego Testamentu nie był używany na co dzień od setek lat poza liturgią żydowską. Poczynając od XIX w., hebrajski zaczął być używany w Palestynie wśród członków ruchu kierowanego przez Eliezera Ben-Jehudę (1858-1922), którego syn był pierwszym rodzimym użytkownikiem języka nowohebrajskiego. Po założeniu państwa Izrael w 1948 r. hebrajskiego uczono w izraelskich szkołach, a imigranci przechodzili na hebrajski, co niestety odbyło się kosztem innych języków tradycyjnie związanych z kulturą żydowską, jak jidysz lub ladino.

UNESCO opracowało "Atlas języków zagrożonych", gdzie można znaleźć dane na temat 3 tys. języków. Z obszarem Polski związanych jest osiem z nich: kaszubski, białoruski, jidysz, rusiński, romski, poleski, wilamowski (język germański, którym mówi obecnie około 60 mieszkańców miasteczka Wilamowice koło Bielska-Białej), a także słowiński, który od lat 60. XX wieku uważany jest za wymarły. Polszczyzna jest jednym z 25 najpopularniejszych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 mln ludzi w Polsce i poza jej granicami.

UNESCO, obchodząc Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, stara się sformułować problematykę, na która chce danego roku zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej. W tym roku określono ją, jako "Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej".

"Tegoroczna edycja przypada na okres wzmożonej aktywności pandemii COVID-19, dokonującej bezprecedensowych strat i zakłóceń w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych na całym świecie. Przyczynia się także do dalszego pogłębienia istniejących od dawna zjawisk nierówności w dostępie do edukacji, prowadzących do marginalizacji i wykluczeń z życia społecznego. Temat Dnia +Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i przeciw wkluczeniom w edukacji+ podkreśla rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i inkluzywności w edukacji. Bez nich niemożliwe jest osiągnięcie głównego założenia Agendy 2030 dla zrównoważonego rozwoju, aby nikogo nie pozostawić w tyle. Edukacja, której podstawą jest język ojczysty, czy, ściślej mówiąc - język matczyny - pierwszy z którym człowiek ma do czynienia - musi rozpoczynać się od najwcześniejszych lat, jeśli ma stać się fundamentem rozwoju, a także wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku" - można przeczytać na stronie UNESCO.

 

"Zwracając uwagę na znaczenie właściwej opieki i edukacji wczesnoszkolnej, tegoroczne obchody Dnia pełnią także rolę apelu kierowanego do decydentów, nauczycieli, wychowawców i rodziców o ich większe zaangażowanie w edukację wielojęzyczną i edukację włączającą jako narzędzi odbudowy i ożywienia systemów nauczania niszczonych przez pandemię COViD-19" - podkreśla UNESCO.


autor: Agata Szwedowicz

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego,126152.html

NAWA -NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

548. ROCZNICA URODZIN PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 

548. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA - WIELKIEGO POLSKIEGO UCZONEGO,

„CZŁOWIEKA RENESANSU”

 

Mikołaj Kopernik - najsłynniejszy i najwybitniejszy mieszkaniec Torunia urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum.

Sława Kopernika związana jest z opracowaną przez niego astronomiczną teorią heliocentryczną. Zapewniła ona Kopernikowi miejsce w gronie najwybitniejszych naukowców w dziejach ludzkości. W mieście swoich narodzin Kopernik został ochrzczony (w ówczesnym kościele parafialnym, a dzisiejszej katedrze św. Janów), spędził dzieciństwo i część swojej młodości. Rodzice astronoma, Barbara i Mikołaj, mieli czworo dzieci: Andrzeja, Mikołaja, Barbarę i Katarzynę. Początek dzieciństwa Mikołaj spędził prawdopodobnie w domu przy Rynku Staromiejskim 36 (obecny Powszechny Dom Towarowy). Po śmierci ojca, Mikołaja, osłabła pozycja materialna jego rodziny i opiekę nad nią objął zamożny wuj, biskup Łukasz Watzenrode. Edukację Mikołaj rozpoczął w szkole miejskiej przy kościele św. Jana (róg ulicy Łaziennej i św. Jana). Zdobyte tam solidne podstawy umożliwiły mu kontynuowanie nauki. Podjął wówczas studia na uniwersyteckim wydziale sztuk wyzwolonych. W 1491 roku, w wieku 18 lat, Mikołaj pod wpływem wuja Watzenrode rozpoczął studia na Wszechnicy Krakowskiej. Opuścił wtedy rodzinne miasto, ale nigdy nie zapomniał swojego pochodzenia.

W czasie czterech lat spędzonych na krakowskiej uczelni Mikołaj zetknął się z wieloma dyscyplinami nauki i słuchał wykładów wielu wielkich uczonych. Między innymi z gramatyki, z retoryki, z poetyki, a także z astronomii, która w znaczny sposób wpłynęła na jego dalsze życie. Dzięki tym zajęciom poznawał wszelkie tajemnice astronomii i możliwe, że to właśnie w tym czasie w umyśle Mikołaja zrodziła się koncepcja teorii budowy świata odmienna od powszechnie wówczas uznawanej.

Jesienią 1495 roku udał się na Warmię do Fromborka, gdzie z pomocą wuja miał objąć godność kanonika kapituły przy tamtejszej katedrze. Jednak już po roku 1496 wyruszył do Italii i rozpoczął studia na uniwersytecie w Bolonii. Oprócz nauk prawniczych przeprowadził tam samodzielne, pierwsze obserwacje astronomiczne. Dzięki nauce języka greckiego mógł ponadto korzystać z oryginalnych tekstów starożytnych uczonych w rozwijaniu swojej pasji. W 1500 roku przebywał w Rzymie, gdzie nadal kontynuował obserwacje astronomiczne, a także praktykował przy kurii papieskiej prawo kościelne. W 1501 roku po powrocie do Fromborka Kopernik uzyskał pozwolenie kapituły warmińskiej na kontynuacje studiów medycznych w Padwie. Doskonalił tam język grecki i nadal poszerzał swoją wiedzę astronomiczną. W 1503 roku zdobył doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze.

Jesienią 1503 roku powrócił na Warmię do Lidzbarka, gdzie przez kilka lat przebywał na dworze biskupa Watzenrodego. Podróżował z nim wówczas na zjazdy stanów Prus Królewskich oraz spotkania z królami polskimi. Już w Lidzbarku około 1507 roku Kopernik opracował pierwszy szkic heliocentryczny budowy świata (tzw. Komentarzyk). Zawierał on tezy o potrójnym ruchu Ziemi i wysuwał Słońce na pierwszy plan we wszechświecie.

Po 1510 roku Kopernik wyjechał do Fromborka, gdzie zrezygnował z większej kariery kościelno-politycznej, a poświęcił się astronomii. W zaciszu swojego domu i na jednej z wież przy warowni fromborskiej prowadził obserwacje astronomiczne. Jednak po śmierci wuja biskupa Watzenrodego nie miał już zbyt wiele czasu na prace naukowe, gdyż pełnił wówczas wiele odpowiedzialnych funkcji administracyjnych, na przykład kanclerza kapituły. Jako kanonik warmiński piastujący różne stanowiska w administracji biskupstwa zajmował się również sprawami związanymi z obronnością Olsztyna. Pisał też rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym.

W ówczesnych czasach stosunki monetarne były skomplikowane z powodu istnienia 4 mennic: w Toruniu, Elblągu, Gdańsku i Królewcu. Częstą praktyką było przetapianie dobrej monety na gorszą, z czego ogromne korzyści czerpały nie tylko wymienione miasta, ale również zakon krzyżacki. Aby temu przeciwdziałać, Mikołaj Kopernik napisał i wygłosił na sejmiku pruskim, który odbył się w okresie od 17 do 21 marca 1522 roku w Grudziądzu, traktat o sposobie bicia pieniędzy pt. "Modus cudendi monetam". Najwięcej jednak czasu poświęcał swojemu wielkiemu dziełu astronomicznemu, do którego zbierał dane prowadząc obserwacje w Olsztynie i Fromborku oraz z literatury krytycznie przez niego ocenianej. Popierał i ciągle wzbogacał wieloma twierdzeniami swoją teorię heliocentryczną.

Pierwsza redakcja dzieła "De Revolutionibus Orbium Coelestium" ("O obrotach Sfer Niebieskich") była już gotowa w 1530 roku, jednak z obawy o reakcje władz kościelnych Kopernik nie chciał jej publicznie ogłosić. Jedynie przybycie do Fromborka młodego profesora matematyki Jerzego Joachima Retyka, który był zwolennikiem poglądów Kopernika, skłoniło astronoma do opublikowania dzieła. Ostatecznie drukiem ukazało się ono w marcu 1543 roku. Przedstawiało w racjonalny sposób rzeczywiste istnienie świata i miało spowodować przewrót w poglądach na budowę wszechświata. Jednak pod koniec 1542 roku Kopernik ciężko zachorował (wylew krwi i paraliż prawego boku) i nie mógł nawet oglądać swojego wydrukowanego dzieła.

21 maja 1543 roku Kopernik zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze.

 

SERIA "LITERATURA I PAMIĘĆ"

 

SERIA „LITERATURA I PAMIĘĆ”

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej polecają publikacje z serii „Literatura i Pamięć” adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i historii jako wsparcie merytoryczne w realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Książki z serii polecane są także uczniom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania, a także wszystkim miłośnikom literatury i pasjonatom historii.

Poniżej prezentujemy treść listu Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Jarosława Szarka oraz tytuły książek z serii „Literatura i Pamięć”, które dostępne są w bibliotece szkolnej.

 

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

 

 

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIA NA I PÓŁROCZE

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ZA WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU

W I PÓŁROCZU 2020/2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa T

1. Lizakowski Mateusz -  zachowanie: wzorowe, średnia: 5,02;

2. Simson Kamil - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,62;

3. Szałas Radosław - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,62;

4. Jabłoński Jonasz -  zachowanie: wzorowe,  średnia: 4,42;

5. Tylicki Jakub - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,00;


IVb T

1. Kuc Sandra - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,73;

2. Polakowska Natalia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,57;

3. Wojtakowska Ewelina - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,46;

4. Rodzik Daria  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,39;

5. Molawka Wiktoria - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,33;

6. Sikora Joanna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,33;

7. Jabłońska Julia - zachowanie:bardzo dobre, średnia: 4,11;

8. Tworek Karolina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,00;


IIIa T

1. Woźniak Krystian - zachowanie: wzorowe, średnia: 5,16  - najwyższa średnia w Technikum 4-letnim;


IIIb T

1. Guz Marta - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,66;

2. Mazurkiewicz Natalia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,44;

3. Szymaniak Sandra - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,33;

4. Lipińska Karolina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,27;

5. Czepek Agnieszka - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,09;

6. Szymańska Dominika - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,09;

7. Zgliniecka Malwina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,06;

8. Wodka Karolina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,03;

9. Pawłowska Oliwia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,00;


IIa T4

1. Wiśniewska Emilia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,98;

2. Kocińska Kalina - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,65;

3. Łukiewska Agata - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,52;

4. Malicka Weronika - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,45;

5. Gackowska Patrycja - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,44;

6. Kitzermann Zuzanna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,35;

7. Maciejko Wiktoria - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,30;

8. Szczepańska Martyna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,13;

9. Jabłońska Daria - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,12;

10. Ptasiński Dawid - zachowanie:bardzo dobre, średnia: 4,08;

11. Marczewski Jakub - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,00;

 

IIa T5

1. Kniter Kacper - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,56;

2. Faltynowski Mateusz - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,48;

3. Orzechowski Dominik - zachowanie: wzorowe, średnia:4,38;

4. Januszewska Patrycja - zachowanie: wzorowe, średnia 4,35;

5. Osiński Hubert - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,00;

 

IIb T5

1. Groch Agata - zachowanie:wzorowe, średnia: 4,90 - najwyższa średnia w Technikum 5-letnim;

2. Bykowska Patrycja  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,63;

3. Cop Angelika - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,42;

4. Socha Gabriela - zachowanie:bardzo dobre, średnia: 4,36;

5. Berendt Emilia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,24;

6. Wiśniewska Weronika - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,19;

7. Buchholz Katarzyna - zachowanie:bardzo dobre, średnia: 4,17;

8. Graczyk Sandra - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,15;

9. Długosz Julia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,07;

10. Szlosek Emilia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,00;

 

Ib T

1. Mielewska Paulina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,47;

2. Giżycka Julia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,03;


IV LP

1. Lem Katarzyna - zachowanie:bardzo dobre, średnia: 4,53;

2. Spychalska Zuzanna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,53;

3. Królak Maja - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,28;

4. Roszkowska Julia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,25;

5. Wiśniewska Marta - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,22;

6. Chadaj Aleksandra - zachowanie:  bardzo dobre, średnia: 4,13;

7. Dąbrowska Wiktoria - zachowanie:  bardzo dobre, średnia: 4,13;

8. Wydrzyńska Nikola - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,03;

 

III LP

1. Kobalska Katarzyna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,82;

2. Wiśniewska Anita - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,73;


II LSP

1. Możdżyńska Laura -  zachowanie: wzorowe, średnia: 4,76 -

- najwyższa średnia w Liceum Sztuk Plastycznych;

2. Skrzeszewska Natalia  - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,68;

3. Gadzińska Wiktoria  - zachowanie: wzorowe, średnia:  4,68;

4. Lica Wiktoria - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,57;

5. Jończyk Maja - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,51;

6. Ulatowska Aleksandra - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,42;

7. Guz Daria - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,39;

8. Przeperska Marta - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,33;

9. Elwertowska Sandra - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,18;

10. Bykowska Otylia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,17;

11. Florczak Kaja - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,10;

12. Niklas Wiktoria - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,07;

13. Nowak Mikołaj - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,04;

14. Zapałowski Kacper - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,04;

15. Kalinowska Zofia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,03;

16. Sokołowska Zuzanna - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,00;


II LP

1. Trzcińska Kalina - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,88 - najwyższa średnia w Liceum Plastycznym;

2. Walczak Julita  - zachowanie:wzorowe, średnia: 4,84;

3. Orłowska Klaudia  - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,82;

4. Sowa Justyna  - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,71;

5. Makuracka Aleksandra  - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,68;

6. Burkiewicz Paweł - zachowanie:  wzorowe, średnia: 4,56;

7. Zientarska Patrycja - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,50;

8. Wegienek Marta - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,37;

9. Gemza Aurelia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,35;

10. Masłoń Kamil -  zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,27;

11. Klementowska Natalia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,25;

12. Siwicka Maja  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,12;

13. Antczak Natalia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,09;

14. Szymański Wojciech - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,08;

15. Hoang Dinh Maja - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,06;

 

I LSP

1. Słupkowska Dominika - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,72;

2. Kachel Kornelia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,71;

3. Szmuraj Natalia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,66;

4. Wiśniewska Miłochna - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,62;

5. Kawczyńska Emilia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,55;

6. Zalewska Dominika  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,50;

7. Charnobai Alika - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,42;

8. Marszałek Maria -  zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,37;

9. Umińska Natalia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,37;

10. Bobek Danuta - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,36;

11. Dąbrowska Dominika  - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,34;

12. Kubicka Antonina - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,29;

13. Wiśniewska Martyna - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,29;

14. Pawłowska Wiktoria  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,24;

15. Zakrocka Marika - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,21;

16. Tabor Magdalena - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,11;

17. Kutyła Oliwia - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,09;

 

IIIa BS

1. Sosik Agata - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,86;

 

IId BS

1. Borkowski Piotr - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,48;

2. Malicki Wojciech - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,30;

3. Orłowski Jakub  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,14;

 

IIc BS

1. Merholc Monika - zachowanie: wzorowe, średnia: 5,10  - najwyższa średnia w Branżowa Szkole I stopnia;

2. Pełka Milena - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,93;

3. Kondracka Patrycja - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,78;

4. Chyła Oliwia - zachowanie: wzorowe, średnia: 4,55;

5. Kotuła Milena - zachowanie:wzorowe, średnia: 4,55;

6. Dąbrowska Marta  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,43;

7. Skowron Dominika - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,43;

8. Tokarski Adrian - zachowanie: wzorowe, średnia:  4,30;

9. Chapko Patryk - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,05;


Ib BS

1. Zwoliński Jakub  - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,61;

2. Tomaszewski Tomasz - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,22;

3. Nadolny Daniel - zachowanie: bardzo dobre, średnia: 4,00.

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

OGŁOSZENIE!!!

 

VIII EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ MWSLIT


Organizatorem VIII edycji Olimpiady Budowlanej MWSLiT jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19B. Olimpiada odbywa się raz w trakcie roku szkolnego 2020/2021 i skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą  budowlaną.

Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.

Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu


Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów, odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych.


Etapy olimpiady:


I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej (13.11.2020 r.– 16.02.2021 r.),

II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej (25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.),

III etap finałowy - odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu - 02.04.2021r.

Uroczyste wręczenie nagród: 02.04.2021r.*

Do pierwszego etapu na platformie należy przystąpić do 16.02.2021 roku. Należy wejść na stronę, zalogować się, zaakceptować regulamin i rozwiązać test.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w olimpiadzie proszone są o zapisywanie się u pani Iwony Gagat lub u pani Katarzyny Snuszki!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://olimpiadabudowlana.mwsl.eu/

 

101. ROCZNICA POWROTU GRUDZIĄDZA DO MACIERZY

 

101. ROCZNICA POWROTU GRUDZIĄDZA DO MACIERZY

 

Okres rozbiorów Polski (123 lata niewoli) był bardzo trudnym czasem dla Polaków. To lata wynaradawiania przez Prusy, Rosję i Austrię. To także czas próby dla Polaków żyjących bez Ojczyzny, której kilkakrotnie próbowali przywrócić wolność drogą walki narodowowyzwoleńczej. Niepowodzenia powstań listopadowego(1830/1831) i styczniowego (1863/1864), a także działania zaborców mające na celu pozbawienie narodu polskości, nie zgasiły patriotycznego zapału Polaków. W końcu po czasie niewoli mogliśmy zobaczyć Ojczyznę bez kajdan, wolną i niepodległą, co nastąpiło w wyniku zakończenia I wojny światowej w 1918 r.

W czasie rozbiorów Nasza Mała Ojczyzna, Grudziądz, znajdował się w niewoli pruskiej, która trwała 147 lat (od 1772 do 1920 roku). Przez cały ten czas Polacy - Grudziądzanie walczyli o zachowanie polskiej kultury z pruskim zaborcą, który próbował zwalczać ich dążenia do odbudowy państwa polskiego: w twierdzy grudziądzkiej uwięziono łącznie 249 powstańców listopadowych, przyszłych założycieli "Gromady Grudziąż" na emigracji, zakazano używania języka polskiego w szkołach (oprócz lekcji religii, ale na krótko), wprowadzono zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych w języku polskim, zastosowano wiele represji (więzienie, grzywna) wobec lokalnych patriotów (Wiktor Kulerski i Mieczysław Piechowski), którzy propagowali kulturę polską (rozpowszechnianie Mazurka Dąbrowskiego w „Gazecie Grudziądzkiej”) albo nawiązywali do historii Polski (obchody 200. Rocznicy zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem).

Grudziądz nie utracił polskości dzięki „Gazecie Grudziądzkiej” (wydawanej od 1894 do 1939 r.), „Dziennikowi Grudziądzkiemu” i „Czytelni Ludowej” (od 1904 r.), a także „Kurierowi Grudziądzkiemu” (od 1910 r.). W 1914 r. nakład "Gazety Grudziądzkiej" osiągnął 128 258 egzemplarzy (był to największy nakład w czasach niewoli). Poza tym w 1894 - Witor Kulerski założył pierwszą polską drukarnię w Grudziądzu , w 1912 r. z jego inicjatywy powołano Polsko-Katolicką Partię Ludową, której celem było upolitycznienie mas chłopskich, a następnie wykorzystanie ich jako zorganizowanej siły do walki z germanizacją. W 1913 r. oddano do użytku nowoczesne Zakłady Graficzne Witora Kulerskiego w Tuszewie, a w 1918 r. powołano Polską Radę Ludową pod jego przewodnictwem. W międzyczasie Wiktor Kulerski dwukrotnie został wybrany na posła parlamentu niemieckiego (w 1902 i w 1911).

 

Kończy się I wojna światowa, Polska odzyskuje niepodległość. W listopadzie 1918 r. ukazała się w Grudziądzu odezwa Koła Polskiego w sejmie pruskim i w parlamencie niemieckim: Tworzymy państwo swoje - Niech żyje niepodległa zjednoczona Polska. W tym samym czasie przy ul. Toruńskiej wywieszono pierwszą polską flagę. Pod koniec 1918 r. założono w Grudziądzu oddział Polskiego Czerwonego Krzyża (postanowiono jednak przestać współpracować z Niemcami i na krótko zmieniono nazwę na Bratnia Pomoc), a na początku 1919 r. Polską Straż Miejską. W maju 1919 r. powiatowa Rada Ludowa w Grudziądzu skierowała do Kongresu Pokojowego w Paryżu petycję w sprawie zapobieżenia przymusowej germanizacji Polaków w Prusach Zachodnich. Wreszcie 28.06.1919 r. państwa koalicji podpisały z Niemcami w Wersalu traktat pokojowy (wersalski) zobowiązujący Niemcy do oddania Polsce większości ziem zaboru pruskiego wraz z Grudziądzem (parlament niemiecki ratyfikował traktat 10.01.1920 r.). 23.01.1920 r. do Grudziądza wkroczył I Szwadron Ułanów Krechowieckich pod dowództwem gen. dywizji Stanisława Pruszyńskiego.

 

Po 147 latach niewoli Grudziądz wrócił do Polski. Józef Włodek w imieniu władz polskich przejął zarząd miasta (prezydent) od niemieckiego nadburmistrza Petersa.

George Santayana powiedział kiedyś, że "KTO NIE PAMIĘTA HISTORII, SKAZANY JEST NA JEJ PONOWNE PRZEŻYCIE". Nasz wspaniały gość, pan Wiesław Hawełko Wizo (pan Hawełko Wizo gościł w naszej szkole na obchodach 100. rocznicy Powrotu Grudziądza do Macierzy - 23 stycznia 2020 roku), w swojej książce Grudziądz, jakim go widzę z kolei stwierdził: „O HISTORII NALEŻY PAMIĘTAĆ, POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY NIĄ ŻYĆ”. Zgodnie z tą myślą pozbądźmy się jakiejkolwiek niechęci do obcych narodowości, ale pamiętajmy, kim jesteśmy, nie dajmy sobie wydrzeć polskości!

 

 

 

Tekst:

pani Anna Lewicka (styczeń 2020 r.)

 

100. ROCZNICA URODZIN KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

 

22 STYCZNIA 2021 ROKU

OBCHODZIMY 100. ROCZNICĘ URODZIN

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

 

 

Krzysztof Kamil Baczyński - polski poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. "Pokolenia Kolumbów", urodził się 22 stycznia 1921 roku (lub 3 marca 1921 roku) w Warszawie. Za datę jego przyjścia na świat przyjmuje się wypis z księgi parafialnej. Był synem krytyka literackiego Stanisława Baczyńskiego i nauczycielki Stefanii Zieleńczyk. Ojciec był również w przeszłości działaczem Legionów Polskich, a w późniejszym okresie służył jeszcze w Wojsku Polskim. Zarówno Stanisław, jak i Stefania wpajali młodemu Krzysztofowi miłość do Ojczyzny i uczyli go patriotyzmu od najmłodszych lat. Niestety,w niedługim czasie po urodzeniu Krzysztofa jego rodzice rozstali się. Młody Baczyński był dzieckiem chorowitym i słabym. Miał astmę. W 1933 roku Baczyński rozpoczął naukę w warszawskim Gimnazjum im. Stefana Batorego. Podczas pobytu w szkole średniej związał się z lewicową organizacją młodzieżową "Spartakus". Używał wtedy pseudonimu "Emil". Z tego też okresu pochodzi pierwszy znany jego wiersz - Wypadek przy pracy (1936). Był średnim uczniem, nawet język polski nie był jego mocną stroną. Świetnie rysował, co stało się jego największą pasją. W 1939 roku zdał maturę. Radość przyćmiła śmierć ojca - 27 lipca. Gdyby nie to przykre wydarzenie w życiu Baczyńskiego, oraz wybuch wojny, z pewnością studiowałby we Francji, dokąd miał się udać. Od tej pory zmieniła się tematyka wierszy Krzysztofa na bardziej mroczną. Cały czas w jego życiu najważniejszą osobą pozostawała matka. W warunkach okupacyjnych zdecydował się sabotować rozporządzenie niemieckie i pozostać po aryjskiej stronie. Nie zamieszkał zatem w getcie, pomimo swoich żydowskich korzeni. Dorywczo pracował, aby utrzymać siebie i matkę. 1 grudnia 1941 roku miał odmienić życie młodego poety na zawsze. Krzysztof poznał wtedy Barbarę Drapczyńską, z którą pobrał się 3 czerwca 1942 roku. W czasie II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu. Nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji, jaką była liryka. Przez cały okres okupacji aktywnie tworzył, a warszawscy literaci, którzy mieli okazję zapoznać się z wierszami Krzysztofa, szybko docenili jego talent. Co więcej, udało się im uzyskać od władz podziemnych zapomogę finansową dla poety, co było niebywałym wyróżnieniem, jak na okupacyjną rzeczywistość. Był uczestnikiem tajnych kompletów, Harcerskich Grup Szturmowych i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy. Od jesieni 1942 roku do lata 1943 roku kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował polonistykę. Zdecydował się jednak przerwać naukę na rzecz działalności konspiracyjnej.

W 1943 roku rozpoczął służbę w plutonie "Alek, a następnie kompanii "Rudy" batalionu "Zośka". Służył w stopniu starszego strzelca. Co ciekawe, działał wraz z kolegami, z którymi niegdyś uczęszczał do szkoły. Wszyscy później udzielali się w Szarych Szeregach. Ze względu na jego talent dowódcy zdecydowali się wycofać go z czynnej służby. Mimo to Krzysztof chciał walczyć. Mocno zaangażował się w konspirację, brał udział w wielu szkoleniach, nierzadko ryzykując aresztowaniem.

Czynnie uczestniczył także w wielu akcjach organizowanych przez Polskie Podziemie. 27 kwietnia 1944 roku brał udział w wysadzaniu niemieckiego pociągu pospiesznego. Następnie odesłano go na szkolenie w plutonie "Alek". W lipcu 1944 roku wstąpił do batalionu "Parasol" i został zastępcą dowódcy III plutonu 3. kompanii. W „Parasolu” przyjął pseudonim „Krzyś”. 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego poległ od wrogiej kuli niemieckiego snajpera na posterunku w Pałacu Blanka. Miał zaledwie 23 lata.

W czasie okupacji Baczyńskiemu udało się wydać cztery tomiki wierszy - w 1940 roku ukazały się drukiem Zamknięty echem i Dwie miłości, następnie w 1942 roku Wiersze wybrane i wreszcie w 1944 roku Arkusz poetycki Nr 1. Jako poeta reprezentował nurt pokolenia Kolumbów, do którego należeli również Tadeusz Gajcy czy Tadeusz Borowski. Pod względem stylistycznym Baczyński często używał podmiotu zbiorowego, liczby mnogiej, odwołując się do wartości uniwersalnych. Nie stronił od symboliki i katastroficznej wizji świata. W jego utworach pełno jest metafor i barwnych epitetów. Dominuje tematyka przygnębiająca, co było odzwierciedleniem stanu psychiki młodego poety okaleczonego wojną. W sumie wydał ponad 500 wierszy, zachowały się również jego opowiadania oraz poematy. Do najważniejszych utworów Baczyńskiego należą: Elegia... o [chłopcu polskim], Deszcze, Z głową na karabinie czy Na moście w Avinion. Stał się inspiracją dla wielu twórców kolejnych pokoleń. Do jego utworów odwoływała się chociażby Wisława Szymborska. Twórczość Baczyńskiego obecna jest także w muzyce - zespół Budka Suflera wylansował przebój zatytułowany "Sur le pont d'Avignon".

W kilka dni po Krzysztofie życie straciła jego młoda żona. Zginęła w tomikiem wierszy męża w dłoni... Baczyński został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Medalem za Warszawę.

 

Sur le pont d'Avignon (Na moście w Avinion)

Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie

jak fotografia wszystkich wiosen.

Kantyczki

deszczu wam przyniosę —

wyblakłe nutki w nieba dzwon

jak wody wiatrem oddychanie.

Tańczą panowie niewidzialni

«na moście w Awinion».

Zielone, staroświeckie granie

jak anemiczne pąki ciszy.

Odetchnij drzewem, to usłyszysz

jak promień — naprężony ton,

jak na najcieńszej wiatru gamie

tańczą liściaste suknie panien

«na moście w Awinion».

W drzewach, w zielonych okien ramie

przez widma miast — srebrzysty gotyk.

Wirują ptaki płowozłote

jak lutnie, co uciekły z rąk.

W lasach zielonych — białe łanie

uchodzą w coraz cichszy taniec.

Tańczą panowie, tańczą panie

«na moście w Awinion».

szpital, kwiecień 1941

 

Kopie cyfrowe oryginalnych rękopisów poety można zobaczyć w POLONIE, w kolekcjach:

 

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radiem Gdańsk

Słuchowisko „Baczyński. Apokalipsa” powstało na bazie spektaklu pod tym samym tytułem, wyprodukowanego przez Fundację Pomysłodalnia.

Więcej informacji na stronie: baczynski.pomyslodalnia.pl

Termin: 22.01.2021, godz. 19.00

Online w Radiu Gdańsk


Reżyseria, scenariusz, koncepcja – Magdalena Olszewska

Muzyka – Bartosz Hervy

Realizacja dźwięku – Jacek Puchalski

Występuje – Edyta Janusz-Ehrlich

Głosu użyczyła – Konstancja Martin

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Wiary, która odmieni nasze serca,

Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

 

życzą

Dyrekcja,

Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

 

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

 

UWAGA!!!

 

Informujemy, że w czwartek, 24 grudnia 2020 roku, szkoła jest nieczynna.


AKCJA MEN "RAZEM NA ŚWIĘTA"

 

„RAZEM NA ŚWIĘTA” 2020


Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych biorą udział w trzeciej edycji świątecznej akcji organizowanej przez MEN ”Razem na święta”. W ramach projektu można wykonać kartkę świąteczną, drobne upominki, upiec ciasto i obdarować nimi osoby starsze, chore, samotne.  Akcja przypomina również o wspieraniu schronisk dla zwierząt.

Więcej informacji na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

W ramach akcji pani dr Paulina Kaczor - Paczkowska, kierownik sekcji przedmiotów artystycznych, przekazała piękną choinkę dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu składającą się z ręcznie malowanych kartek z życzeniami dla pacjentów i personelu szpitala.

Uczennice – autorki:

Kalina Trzcińska

Klimek Izabela

Justyna Sowa

Makuracka Aleksandra

Maja Hoang Dinh

Klaudia Orłowska

Wiktoria Lica

Kaja Florczak

wykonały kartki pod opieką nauczycielki rysunku i malarstwa, pani Urszuli Kulczyk.

 


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).


W tym roku szkolnym w gronie najlepszych znalazło się aż czworo uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu:

1. Agata Groch uczennica klasy IIbT5 – wychowanka pani Joanny Dołżyc;

2. Krystian Woźniak uczeń klasy IIIaT – wychowanek pani Aldony Szafryny;

3. Laura Możdżyńska uczennica klasy IILSP – wychowanka pani Małgorzaty Mikołako;

4. Róża Licznerska uczennica klasy IIILP – wychowanka pani Grażyny Ciepłuch.

 

 

Stypendystom, Rodzicom oraz Wychowawcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy oraz wielu sukcesów!

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W 2020 ROKU

 

Jest nam szczególnie miło poinformować, że ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – Paweł Laskowski i Adam Sołtysik – otrzymali Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania). Paweł i Adam reprezentowali szkołę w XLIX EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA” konkurując z rówieśnikami z całej Polski w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – kwalifikacja B.06Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich. Podczas finału centralnego, który odbył się w Poznaniu w ramach MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BUDOWNICTWA „BUDMA” w dniach 4 - 7 lutego 2020 roku, uczniowie zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce oraz uzyskali tytuły finalistów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

W roku 2020 stypendium trafi do 550 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 389 stypendystów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.


Serdecznie gratulujemy!!!

ŻYCZENIA MIKOŁAJKOWE

 

ŻYCZENIA MIKOŁAJKOWE


 

 

6 grudnia - jak wiecie,

Święty Mikołaj lata po świecie,

Dźwiga swój worek niezmordowanie

I każdy z Nas prezent dostanie.

A kiedy rozda już wszystkie prezenty,

Wraca do nieba uśmiechnięty.


Uśmiechu, radości i dużo zdrowia życzą Mikołajki z ZSBiP

 

OGŁOSZENIE!!!

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH

W GRUDZIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ANIMATOR LUB DWÓCH ANIMATORÓW BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

„Moje boisko ORLIK” przy ul. CzarnieckiegoWARUNKI PRACY:

1. Praca w terminie od 20.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ilości 100 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 50 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2021 roku. W miesiącach – styczeń 2021 r. i grudzień 2021 r. praca w ilości 80 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 40 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów.

2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.

3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programu.


WYMAGANE KWALIFIKACJE:

1. Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dziedzinie sportowej lub kursu dla animatora sportu i rekreacji.


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia ORLIKA, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz rodzin).

3. Monitorowanie prowadzonych zajęć.

4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na ORLIKU.

5. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.

3. Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.


PROCEDURA KONKURSOWA:

Postępowanie składa się z dwóch etapów:

1. Analiza złożonej dokumentacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – animator boiska ORLIK” w terminie do 8 stycznia 2021 roku do godz.10:00.


Dyrektor ZSBiP

mgr inż. Sylwia Dombek

 

WYNIKI KONKURSU

 

WYNIKI KONKURSU NA FILM PROMUJĄCY OCHRONĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Są już wyniki VIII edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Miło nam poinformować, że trzy uczennice naszej szkoły z III klasy: Katarzyna Kobalska, Aniela Walczak i Anita Wiśniewska zajęły trzecie miejsce. Ich film pt. ”Zabezpieczaj co własne” zdobył nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Serdecznie gratulujemy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=6gcv1QcLPz0&ab_channel=AnielaWalczak

ŚPIEWAMY HYMN PAŃSTWOWY - AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"

 

SZKOŁA DO HYMNU

 

 

We wtorek, 10 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości, o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu wezmą udział w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” pod patronatem MEN. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii koronawirusa i nauką na odległość, połączymy się za pośrednictwem platformy MS Teams i zaśpiewamy hymn on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do hymnu:

https://youtu.be/XkSjts5vf-s

 

 

„PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH” = „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”


Spośród wielu pieśni, które przez stulecia uchodziły za polski hymn narodowy, które krzepiły serca i napawały nadzieją, jedną uznano za oficjalny hymn państwowy. Mazurek Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech) narodził się nie w chwili triumfu oręża i świetności kraju, lecz wtedy, gdy Polskę podzielili zaborcy. Pieśń powstała we Włoszech, w miejscowości Reggio nell’Emilia nieopodal Bolonii, gdzie Polskie Legiony tworzył generał Jan Henryk Dąbrowski. Autorem słów jest Józef Wybicki (1747 – 1822), człowiek bardzo zasłużony dla Ojczyzny. Był posłem na sejm delegacyjny 1767 r., uczestniczył w konfederacji barskiej, działał w Komisji Edukacji Narodowej. Wybicki walczył w powstaniu kościuszkowskim, przyczynił się także do formowania wojsk polskich we Włoszech.

Pieśń Legionów skomponowaną pod melodię ludowego mazurka po raz pierwszy wykonał sam autor – 20 lipca 1797 roku – podczas uroczystego pożegnania wojsk polskich przez mieszkańców i władze Reggio.

Do dzieła Wybickiego nawiązał sam Adam Mickiewicz opisując scenę koncertu Jankiela w Panu Tadeuszu.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech od samego początku była śpiewana przez legionistów. Towarzyszyła żołnierzom przez cały okres wojen napoleońskich – 6 listopada 1806 roku towarzyszyła Dąbrowskiemu i Wybickiemu w czasie ich uroczystego wjazdu do Poznania. Już w 1798 roku tekst Pieśni Legionów… był znany na ziemiach polskich. Musiał on dotrzeć za sprawą przekazów ustnych, gdyż pierwsze wydanie drukowane tekstu Wybickiego ukazało się dopiero w 1806 roku w Kalendarzyku Kieszonkowym Patriotycznym na rok 1807 z zagadkami.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech towarzyszyła Polakom także przez cały wiek XIX – śpiewali ją powstańcy listopadowi i styczniowi, często zmieniano oryginalny tekst Wybickiego. Hymnem Polski pieśń z tekstem Wybickiego stała się w 1927 roku, bowiem osiem lat trwały w niepodległej Polsce spory o to, który utwór dostąpi tego zaszczytu. Narodowcy optowali za Rotą, piłsudczycy za Pierwszą brygadą, były też kandydatury Warszawianki, Gaude Master Poloniae i Bogurodzicy. Dziś znana jest jako Mazurek Dąbrowskiego.

Jak powszechnie wiadomo obecny tekst hymnu różni się od oryginalnej wersji, napisanej przez Wybickiego. Obecnie hymn ma cztery zwrotki, podczas gdy w 1797 roku miał ich sześć. Poniżej oryginalny tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech:

 


Jeszcze Polska nie umarła

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła

Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za Twoim przewodem

Złączem się z narodem

 

Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz…

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz…

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie

Gdy jąwszy pałasza,

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz…

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz…

Na to wszystkie jedne głosy:

Dosyć tej niewoli,

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli.

Marsz, marsz… 

UCZNIOWIE BUDOWLANKI WICEMISTRZAMI POLSKI W KOLARSTWIE

 

WICEMISTRZOWIE POLSKI W KOLARSTWIE

 

Od piątku do niedzieli (16 - 18,10.2020 r.) uczniowie klasy IaT brali udział w kolarskich Mistrzostwach Polski na torze w Pruszkowie. Trzej uczniowie z klasy 1aT Kacper Hinz, Kamil Zieliński i Igor Włodarczyk wraz z Wiktorem Kurkiem z V LO uzyskali tytuł Wicemistrzów Polski w drużynie.DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty. Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce sięga 1957 roku. W tym roku odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie. Podczas tego spotkania ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Natomiast w 27 kwietnia 1972 roku zatwierdzono Dzień Nauczyciela. A na datę wybrano rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zatwierdzonej przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku - dzień 14 października.


 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

 

 

 

Z tej okazji, 13 października, nauczyciele ZSBiP wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz pracownicy szkoły wyróżnieni za sumienne i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymali Nagrodę Dyrektora.


Nauczyciele:

1. Damian Cysewski;

2. Wioletta Dolewska;

3. Joanna Dołżyc;

4. Kamilla Dulkowska;

5. Maryla Dylewska;

6. Iwona Gagat;

7. Jacek Jasiński;

8. Dariusz Kłodawski;

9. Joanna Krawczak;

10. Iwona Liegmann;

11. Małgorzata Mikołajko;

12. Dariusz Niedzielski;

13. Roman Piasecki;

14. Sylwia Preuss;

15. Krystian Skomski;

16. Katarzyna Snuszka.


Pracownicy administracji:

1. Katarzyna Piechowska;

2. Jadwiga Włodarczyk.

 

Pracownicy obsługi:

1. Bogumiła Koniecka;

2. Sandra Kleina;

3. Marzena Kościecha.

 

 

Serdeczne gratulacje składamy panu Krzysztofowi Badźmierowskiemu, który za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Grudziądza.

 


Wszystkim pracownikom Naszej Szkoły życzymy dobrego zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności i zadowolenia oraz wielu sukcesów zawodowych.

 

 

UWAGA!!! WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

Powoli zbliżają się Mikołajki i  Święta Bożego Narodzenia, dlatego już teraz serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty  kiermaszu książek za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl.

 

Zasady są proste: specjalny kod uprawnia klienta do zakupu wybranych przez niego pozycji
w cenach katalogowych - Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2.

Dzięki zakupom, których dokonacie biblioteka szkolna zyskuje możliwość uzbierania kwoty do wykorzystania na dowolne gratisowe książki z oferty sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl i na powiększenie zbiorów, ponieważ wszystko, co zostanie zakupione z podaniem kodu szkoły, odkłada się na konto biblioteki.

Sklep oferuje w przypadku wielu książek, poza opisami, także obszerne ich fragmenty (Zobacz fragment książki) oraz filmy na ich temat (Zobacz film o książce).

 

 

 

W załączniku znajdują się informacje o kiermaszu wirtualnym

Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2

Poniżej nowy katalog

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/Gorąco  polecam

Kamilla Dulkowska – biblioteka szkolna

WIRTUALNY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW


odbywa się na facebooku

kiermasz podręczników


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Uczniowie zameldowani na terenie Grudziądza mogą skorzystać z pomocy w formie stypendium socjalnego. Wniosek należy pobrać u pedagoga bądź w sekretariacie szkoły, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA UCZEŃ PEŁNOLETNI LUB RODZIC UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mogą korzystać z pomocy finansowej w zakupie podręczników w formie wyprawki szkolnej. Wniosek należy złożyć do 7 września.

Wnioski składamy do pedagoga (II piętro, pokój nr 50) w godzinach pracy:


PONIEDZIAŁEK 8:30 - 12:30

WTOREK 8:30 - 12:30

ŚRODA 12:00 - 16:00

CZWARTEK 8:30 - 12:30

PIĄTEK 8:30 - 12:30

 

Sylwia Preuss, pedagog

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


We wtorek, 1 września, przywitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.


 

 

Organizacja zajęć praktycznych i konsultacji dla uczniów klas IV Technikum nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w okresie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych

§1

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas IV Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum nr 2 przystępujący do egzaminu maturalnego mogą uczestniczyć

w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych na terenie szkoły.

§2

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniowie klasy IV Liceum Sztuk Plastycznych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

§3

 

1. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

2. Uczeń chcący uczestniczyć w konsultacjach składa deklarację woli do dyrektora szkoły.

3. Termin konsultacji ustalany jest przez nauczyciela uczącego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§4

1. Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniów klas IV technikum, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –luty 2021 r. organizowane są zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych objętych egzaminem na terenie szkoły.

2. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się jeden raz w tygodniu zgodnie z planem zajęć.

3. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych na terenie szkoły w wymiarze równym połowie wymiaru zajęć określonych w planie nauczania.

4. Pozostałe zajęcia uczeń realizuje w trybie nauki zdalnej.

§5

W czasie uczestnictwa w konsultacjach i zajęciach praktycznych na terenie szkoły uczestników obowiązują PROCEDURY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 R. NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP