Akcja #SZCZEPIMY SIĘ

link ze spotami promującymi akcję

 

https://wetransfer.com/downloads/123e2969154fb65e41757a5537262ccc20210107090039/85b79ceae98b9896fd4c5bf673806f8520210107090157/95dc4b

Ulotka informacyjna 
określającej zasady postępowania
w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2.

EGZAMINY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - styczeń 2021

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


 

Organizacja pracy ZSBiP w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


wytyczne dla uczniów

wytyczne dla rodziców

procedury ogólne COVID 19

procedury zdalnego nauczania

konsultacje

zajęcia praktyczneŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Wiary, która odmieni nasze serca,

Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

 

życzą

Dyrekcja,

Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

 

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

 

UWAGA!!!

 

Informujemy, że w czwartek, 24 grudnia 2020 roku, szkoła jest nieczynna.


AKCJA MEN "RAZEM NA ŚWIĘTA"

 

„RAZEM NA ŚWIĘTA” 2020


Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych biorą udział w trzeciej edycji świątecznej akcji organizowanej przez MEN ”Razem na święta”. W ramach projektu można wykonać kartkę świąteczną, drobne upominki, upiec ciasto i obdarować nimi osoby starsze, chore, samotne.  Akcja przypomina również o wspieraniu schronisk dla zwierząt.

Więcej informacji na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

W ramach akcji pani dr Paulina Kaczor - Paczkowska, kierownik sekcji przedmiotów artystycznych, przekazała piękną choinkę dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu składającą się z ręcznie malowanych kartek z życzeniami dla pacjentów i personelu szpitala.

Uczennice – autorki:

Kalina Trzcińska

Klimek Izabela

Justyna Sowa

Makuracka Aleksandra

Maja Hoang Dinh

Klaudia Orłowska

Wiktoria Lica

Kaja Florczak

wykonały kartki pod opieką nauczycielki rysunku i malarstwa, pani Urszuli Kulczyk.

 


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).


W tym roku szkolnym w gronie najlepszych znalazło się aż czworo uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu:

1. Agata Groch uczennica klasy IIbT5 – wychowanka pani Joanny Dołżyc;

2. Krystian Woźniak uczeń klasy IIIaT – wychowanek pani Aldony Szafryny;

3. Laura Możdżyńska uczennica klasy IILSP – wychowanka pani Małgorzaty Mikołako;

4. Róża Licznerska uczennica klasy IIILP – wychowanka pani Grażyny Ciepłuch.

 

 

Stypendystom, Rodzicom oraz Wychowawcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy oraz wielu sukcesów!

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W 2020 ROKU

 

Jest nam szczególnie miło poinformować, że ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – Paweł Laskowski i Adam Sołtysik – otrzymali Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania). Paweł i Adam reprezentowali szkołę w XLIX EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA” konkurując z rówieśnikami z całej Polski w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – kwalifikacja B.06Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich. Podczas finału centralnego, który odbył się w Poznaniu w ramach MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BUDOWNICTWA „BUDMA” w dniach 4 - 7 lutego 2020 roku, uczniowie zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce oraz uzyskali tytuły finalistów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

W roku 2020 stypendium trafi do 550 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 389 stypendystów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.


Serdecznie gratulujemy!!!

ŻYCZENIA MIKOŁAJKOWE

 

ŻYCZENIA MIKOŁAJKOWE


 

 

6 grudnia - jak wiecie,

Święty Mikołaj lata po świecie,

Dźwiga swój worek niezmordowanie

I każdy z Nas prezent dostanie.

A kiedy rozda już wszystkie prezenty,

Wraca do nieba uśmiechnięty.


Uśmiechu, radości i dużo zdrowia życzą Mikołajki z ZSBiP

 

OGŁOSZENIE!!!

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH

W GRUDZIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ANIMATOR LUB DWÓCH ANIMATORÓW BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

„Moje boisko ORLIK” przy ul. CzarnieckiegoWARUNKI PRACY:

1. Praca w terminie od 20.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ilości 100 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 50 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2021 roku. W miesiącach – styczeń 2021 r. i grudzień 2021 r. praca w ilości 80 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 40 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów.

2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.

3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programu.


WYMAGANE KWALIFIKACJE:

1. Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dziedzinie sportowej lub kursu dla animatora sportu i rekreacji.


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia ORLIKA, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz rodzin).

3. Monitorowanie prowadzonych zajęć.

4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na ORLIKU.

5. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.

3. Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.


PROCEDURA KONKURSOWA:

Postępowanie składa się z dwóch etapów:

1. Analiza złożonej dokumentacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – animator boiska ORLIK” w terminie do 8 stycznia 2021 roku do godz.10:00.


Dyrektor ZSBiP

mgr inż. Sylwia Dombek

 

WYNIKI KONKURSU

 

WYNIKI KONKURSU NA FILM PROMUJĄCY OCHRONĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Są już wyniki VIII edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Miło nam poinformować, że trzy uczennice naszej szkoły z III klasy: Katarzyna Kobalska, Aniela Walczak i Anita Wiśniewska zajęły trzecie miejsce. Ich film pt. ”Zabezpieczaj co własne” zdobył nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Serdecznie gratulujemy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=6gcv1QcLPz0&ab_channel=AnielaWalczak

ŚPIEWAMY HYMN PAŃSTWOWY - AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"

 

SZKOŁA DO HYMNU

 

 

We wtorek, 10 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości, o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu wezmą udział w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” pod patronatem MEN. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii koronawirusa i nauką na odległość, połączymy się za pośrednictwem platformy MS Teams i zaśpiewamy hymn on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do hymnu:

https://youtu.be/XkSjts5vf-s

 

 

„PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH” = „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”


Spośród wielu pieśni, które przez stulecia uchodziły za polski hymn narodowy, które krzepiły serca i napawały nadzieją, jedną uznano za oficjalny hymn państwowy. Mazurek Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech) narodził się nie w chwili triumfu oręża i świetności kraju, lecz wtedy, gdy Polskę podzielili zaborcy. Pieśń powstała we Włoszech, w miejscowości Reggio nell’Emilia nieopodal Bolonii, gdzie Polskie Legiony tworzył generał Jan Henryk Dąbrowski. Autorem słów jest Józef Wybicki (1747 – 1822), człowiek bardzo zasłużony dla Ojczyzny. Był posłem na sejm delegacyjny 1767 r., uczestniczył w konfederacji barskiej, działał w Komisji Edukacji Narodowej. Wybicki walczył w powstaniu kościuszkowskim, przyczynił się także do formowania wojsk polskich we Włoszech.

Pieśń Legionów skomponowaną pod melodię ludowego mazurka po raz pierwszy wykonał sam autor – 20 lipca 1797 roku – podczas uroczystego pożegnania wojsk polskich przez mieszkańców i władze Reggio.

Do dzieła Wybickiego nawiązał sam Adam Mickiewicz opisując scenę koncertu Jankiela w Panu Tadeuszu.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech od samego początku była śpiewana przez legionistów. Towarzyszyła żołnierzom przez cały okres wojen napoleońskich – 6 listopada 1806 roku towarzyszyła Dąbrowskiemu i Wybickiemu w czasie ich uroczystego wjazdu do Poznania. Już w 1798 roku tekst Pieśni Legionów… był znany na ziemiach polskich. Musiał on dotrzeć za sprawą przekazów ustnych, gdyż pierwsze wydanie drukowane tekstu Wybickiego ukazało się dopiero w 1806 roku w Kalendarzyku Kieszonkowym Patriotycznym na rok 1807 z zagadkami.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech towarzyszyła Polakom także przez cały wiek XIX – śpiewali ją powstańcy listopadowi i styczniowi, często zmieniano oryginalny tekst Wybickiego. Hymnem Polski pieśń z tekstem Wybickiego stała się w 1927 roku, bowiem osiem lat trwały w niepodległej Polsce spory o to, który utwór dostąpi tego zaszczytu. Narodowcy optowali za Rotą, piłsudczycy za Pierwszą brygadą, były też kandydatury Warszawianki, Gaude Master Poloniae i Bogurodzicy. Dziś znana jest jako Mazurek Dąbrowskiego.

Jak powszechnie wiadomo obecny tekst hymnu różni się od oryginalnej wersji, napisanej przez Wybickiego. Obecnie hymn ma cztery zwrotki, podczas gdy w 1797 roku miał ich sześć. Poniżej oryginalny tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech:

 


Jeszcze Polska nie umarła

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła

Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za Twoim przewodem

Złączem się z narodem

 

Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz…

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz…

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie

Gdy jąwszy pałasza,

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz…

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz…

Na to wszystkie jedne głosy:

Dosyć tej niewoli,

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli.

Marsz, marsz… 

UCZNIOWIE BUDOWLANKI WICEMISTRZAMI POLSKI W KOLARSTWIE

 

WICEMISTRZOWIE POLSKI W KOLARSTWIE

 

Od piątku do niedzieli (16 - 18,10.2020 r.) uczniowie klasy IaT brali udział w kolarskich Mistrzostwach Polski na torze w Pruszkowie. Trzej uczniowie z klasy 1aT Kacper Hinz, Kamil Zieliński i Igor Włodarczyk wraz z Wiktorem Kurkiem z V LO uzyskali tytuł Wicemistrzów Polski w drużynie.DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty. Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce sięga 1957 roku. W tym roku odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie. Podczas tego spotkania ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Natomiast w 27 kwietnia 1972 roku zatwierdzono Dzień Nauczyciela. A na datę wybrano rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zatwierdzonej przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku - dzień 14 października.


 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

 

 

 

Z tej okazji, 13 października, nauczyciele ZSBiP wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz pracownicy szkoły wyróżnieni za sumienne i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymali Nagrodę Dyrektora.


Nauczyciele:

1. Damian Cysewski;

2. Wioletta Dolewska;

3. Joanna Dołżyc;

4. Kamilla Dulkowska;

5. Maryla Dylewska;

6. Iwona Gagat;

7. Jacek Jasiński;

8. Dariusz Kłodawski;

9. Joanna Krawczak;

10. Iwona Liegmann;

11. Małgorzata Mikołajko;

12. Dariusz Niedzielski;

13. Roman Piasecki;

14. Sylwia Preuss;

15. Krystian Skomski;

16. Katarzyna Snuszka.


Pracownicy administracji:

1. Katarzyna Piechowska;

2. Jadwiga Włodarczyk.

 

Pracownicy obsługi:

1. Bogumiła Koniecka;

2. Sandra Kleina;

3. Marzena Kościecha.

 

 

Serdeczne gratulacje składamy panu Krzysztofowi Badźmierowskiemu, który za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Grudziądza.

 


Wszystkim pracownikom Naszej Szkoły życzymy dobrego zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności i zadowolenia oraz wielu sukcesów zawodowych.

 

 

UWAGA!!! WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻEK

 

Powoli zbliżają się Mikołajki i  Święta Bożego Narodzenia, dlatego już teraz serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty  kiermaszu książek za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl.

 

Zasady są proste: specjalny kod uprawnia klienta do zakupu wybranych przez niego pozycji
w cenach katalogowych - Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2.

Dzięki zakupom, których dokonacie biblioteka szkolna zyskuje możliwość uzbierania kwoty do wykorzystania na dowolne gratisowe książki z oferty sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl i na powiększenie zbiorów, ponieważ wszystko, co zostanie zakupione z podaniem kodu szkoły, odkłada się na konto biblioteki.

Sklep oferuje w przypadku wielu książek, poza opisami, także obszerne ich fragmenty (Zobacz fragment książki) oraz filmy na ich temat (Zobacz film o książce).

 

 

 

W załączniku znajdują się informacje o kiermaszu wirtualnym

Kod szkoły K.GRQ.GRU.ZŁ-2

Poniżej nowy katalog

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/Gorąco  polecam

Kamilla Dulkowska – biblioteka szkolna

WIRTUALNY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW


odbywa się na facebooku

kiermasz podręczników


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Uczniowie zameldowani na terenie Grudziądza mogą skorzystać z pomocy w formie stypendium socjalnego. Wniosek należy pobrać u pedagoga bądź w sekretariacie szkoły, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA UCZEŃ PEŁNOLETNI LUB RODZIC UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mogą korzystać z pomocy finansowej w zakupie podręczników w formie wyprawki szkolnej. Wniosek należy złożyć do 7 września.

Wnioski składamy do pedagoga (II piętro, pokój nr 50) w godzinach pracy:


PONIEDZIAŁEK 8:30 - 12:30

WTOREK 8:30 - 12:30

ŚRODA 12:00 - 16:00

CZWARTEK 8:30 - 12:30

PIĄTEK 8:30 - 12:30

 

Sylwia Preuss, pedagog

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


We wtorek, 1 września, przywitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.


 

 

Organizacja zajęć praktycznych i konsultacji dla uczniów klas IV Technikum nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w okresie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych

§1

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas IV Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum nr 2 przystępujący do egzaminu maturalnego mogą uczestniczyć

w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z przedmiotów maturalnych na terenie szkoły.

§2

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniowie klasy IV Liceum Sztuk Plastycznych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

§3

 

1. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

2. Uczeń chcący uczestniczyć w konsultacjach składa deklarację woli do dyrektora szkoły.

3. Termin konsultacji ustalany jest przez nauczyciela uczącego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§4

1. Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. dla uczniów klas IV technikum, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –luty 2021 r. organizowane są zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych objętych egzaminem na terenie szkoły.

2. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się jeden raz w tygodniu zgodnie z planem zajęć.

3. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych na terenie szkoły w wymiarze równym połowie wymiaru zajęć określonych w planie nauczania.

4. Pozostałe zajęcia uczeń realizuje w trybie nauki zdalnej.

§5

W czasie uczestnictwa w konsultacjach i zajęciach praktycznych na terenie szkoły uczestników obowiązują PROCEDURY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 R. NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP